ลูกค้าบุคคล
บัตรธนาคาร
เงินฝาก
สินเชื่อ
โอนเงิน
สกุลเงินหยวน
อื่นๆ
 You Are Here: หน้าหลัก >ลูกค้าบุคคล > อื่นๆ  >อัตราดอกเบี้ย >Lending Rate

อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ

 
2016
As of 18 May
2015
As of 8 June
As of 31 March
2014
As of 31 January
2012
As of 1 March
As of 5 November
2011
As of 14 January
As of 11 March
As of 25 April
As of 8 June
As of 14 July
As of 9 September

【Close】