ลูกค้าบุคคล
บัตรธนาคาร
เงินฝาก
สินเชื่อ
โอนเงิน
สกุลเงินหยวน
อื่นๆ
 You Are Here: หน้าหลัก > ลูกค้าบุคคล > อื่นๆ > อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 

DATE {0}

( Unit : Bahts per 1 unit of foreign currency )

Updated time {0}

Bank Notes 

现钞 

Sight Bill 

汇票 

T.T. 

现汇 

Buying 

银行买入价 

Selling 

银行卖出价 

Buying 

银行买入价 

Buying 

银行买入价 

Selling 

银行卖出价 

【Close】