ลูกค้าบุคคล
บัตรธนาคาร
เงินฝาก
สินเชื่อ
โอนเงิน
สกุลเงินหยวน
อื่นๆ
 You Are Here: หน้าหลัก >ลูกค้าบุคคล > อื่นๆ  >อัตราค่าธรรมเนียม >อัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเงินฝากเงินตราต่างประเทศ 
Service Fee for Foreign Currency Deposit
 
Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited
Deposit and Withdrawal Fees imposed on Foreign Currency Deposit Account
Effective from January 14, 2020
Currency Fee Commission-In-Lieu Other Fees
% Minimum Maximum
CNY Overseas fund transfer (SWIFT/Telex)) Deposit No charge No charge No charge Fee for inward remittance: 0.25%
Minimum THB 200, Maximum THB 500.
Withdrawal 1/4 THB 500 or CNY 100 No maximum Fee for outward remittance: THB 500 per transaction. If the transferer wishes the transferee to receive the full amount, an additional fee is charged as claimed by drawee bank.(See promotion at the last page of this table)
Draft Deposit - - - -
Withdrawal - - - -
Foreign Cheque Deposit - - - -
Withdrawal - - - -
Traveller’s Cheque Deposit - - - -
Withdrawal - - - -
Notes and Coins Deposit 1 THB 500 or CNY 100 No maximum -
Withdrawal 1 THB 500 or CNY 100 No maximum (See promotion at the last page of this table)
USD Overseas fund transfer (SWIFT/Telex)) Deposit No charge No charge No charge Fee for inward remittance: 0.25%
Minimum THB 200, Maximum THB 500.
Withdrawal 1/4 THB 500 or USD 10 No maximum Fee for outward remittance: THB 500 per transaction.If the transferer wishes the transferee to receive the full amount, an additional fee of THB 800 or USD 30 per transaction shall be paid.
Draft Deposit - - - -
Withdrawal - - - -
Foreign Cheque Deposit - - - -
Withdrawal - - - -
Traveller’s Cheque Deposit - - - -
Withdrawal - - - -
Notes and Coins Deposit - - - -
Withdrawal - - - -
EUR Overseas fund transfer (SWIFT/Telex))) Deposit No charge No charge No charge Fee for inward remittance: 0.25%
Minimum THB 200, Maximum THB 500.
Withdrawal 1月4日 THB 500 or EUR 10 No maximum Fee for outward remittance: THB 500 per transaction. If the transferer wishes the transferee to receive the full amount, an additional fee of THB 1,200 or EUR 25 per transaction shall be paid.
Draft Deposit - - - -
Withdrawal - - - -
Foreign Cheque Deposit - - - -
Withdrawal - - - -
Traveller’s Cheque Deposit - - - -
Withdrawal - - - -
Notes and Coins Deposit - - - -
Withdrawal - - - -
GBP Overseas fund transfer (SWIFT/Telex)) Deposit No charge No charge No charge Fee for inward remittance: 0.25%
Minimum THB 200, Maximum THB 500.
Withdrawal 1/4 THB 500 or GBP 10 No maximum Fee for outward remittance: THB 500 per transaction. If the transferer wishes the transferee to receive the full amount, an additional fee of THB 1,200 or GBP 20 per transaction shall be paid.
Draft Deposit - - - -
Withdrawal - - - -
Foreign Cheque Deposit - - - -
Withdrawal - - - -
Traveller’s Cheque Deposit - - - -
Withdrawal - - - -
Notes and Coins Deposit - - - -
Withdrawal - - - -
JPY Overseas fund transfer (SWIFT/Telex)) Deposit No charge No charge No charge Fee for intward remittance: 0.25%
Minimum THB 200, Maximum THB 500.
Withdrawal 1/4 THB 500 or JPY 1,500 No maximum Fee for outward remittance: THB 500 per transaction. If the transferer wishes the transferee to receive the full amount, an additional fee of 0.05% of transfer amount per transaction (minimum JPY 5,000) shall be paid.
Draft Deposit - - - -
Withdrawal - - - -
Foreign Cheque Deposit - - - -
Withdrawal - - - -
Traveller’s Cheque Deposit - - - -
Withdrawal - - - -
Notes and Coins Deposit - - - -
Withdrawal - - - -
SGD Overseas fund transfer (SWIFT/Telex)) Deposit No charge No charge No charge Fee for inward remittance: 0.25%
Minimum THB 200, Maximum THB 500.
Withdrawal 1/4 THB 500 or SGD 20 No maximum Fee for outward remittance: THB 500 per transaction. If the transferer wishes the transferee to receive the full amount, an additional fee of THB 800 or SGD 30 per transaction shall be paid.
Draft Deposit - - - -
Withdrawal - - - -
Foreign Cheque Deposit - - - -
Withdrawal - - - -
Traveller’s Cheque Deposit - - - -
Withdrawal - - - -
Notes and Coins Deposit - - - -
Withdrawal - - - -
HKD Overseas fund transfer (SWIFT/Telex)) Deposit No charge No charge No charge Fee for inward remittance: 0.25%
Minimum THB 200, Maximum THB 500.
Withdrawal 1/4 THB 500 or HKD 100 No maximum Fee for outward remittance: THB 500 per transaction. If the transferer wishes the transferee to receive the full amount, an additional fee of THB 800 or HKD 200 per transaction shall be paid.
Draft Deposit - - - -
Withdrawal - - - -
Foreign Cheque Deposit - - - -
Withdrawal - - - -
Traveller’s Cheque Deposit - - - -
Withdrawal - - - -
Notes and Coins Deposit - - - -
Withdrawal - - - -
NZD Overseas fund transfer (SWIFT/Telex)) Deposit No charge No charge No charge Fee for inward remittance: 0.25%
Minimum THB 200, Maximum THB 500.
Withdrawal 1/4 THB 500 or NZD 20 No maximum Fee for outward remittance: THB 500 per transaction. If the transferer wishes the transferee to receive the full amount, an additional fee of THB 800 or NZD 30 per transaction shall be paid.
Draft Deposit - - - -
Withdrawal - - - -
Foreign Cheque Deposit - - - -
Withdrawal - - - -
Traveller’s Cheque Deposit - - - -
Withdrawal - - - -
Notes and Coins Deposit - - - -
Withdrawal - - - -
AUD Overseas fund transfer (SWIFT/Telex)) Deposit No charge No charge No charge Fee for inward remittance: 0.25%
Minimum THB 200, Maximum THB 500.
Withdrawal 1/4 THB 500 or AUD 20 No maximum Fee for outward remittance: THB 500 per transaction. If the transferer wishes the transferee to receive the full amount, an additional fee of THB 800 or AUD 30 per transaction shall be paid.
Draft Deposit - - - -
Withdrawal - - - -
Foreign Cheque Deposit - - - -
Withdrawal - - - -
Traveller’s Cheque Deposit - - - -
Withdrawal - - - -
Notes and Coins Deposit - - - -
Withdrawal - - - -

 Remark: "-" means no such service available

 CNY  Overseas fund transfer (SWIFT/Telex) Withdrawal  0.125   THB 500 or CNY 100 No maximum   Fee for outward remittance:THB 500 per transaction. If the transferer wishes the transferee to receive the full amount,an additional fee is charged as claimed by draweebank.
   Notes and Coins Withdrawal  0.25  THB 500 or CNY 100  No maximum 

               -

2020
อัตราค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 14 มกราคม
2019
อัตราค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 14 มกราคม
2016
อัตราค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 13 พฤษภาคม
2015
อัตราค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 7 เมษายน
อัตราค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 8 มิถุนายน
2013
อัตราค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 12 กรกฎาคม
อัตราค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 18 กรกฎาคม
2012
อัตราค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 18 กรกฎาคม

【Close】