ลูกค้าบุคคล
บัตรธนาคาร
เงินฝาก
สินเชื่อ
โอนเงิน
สกุลเงินหยวน
อื่นๆ
 You Are Here: หน้าหลัก > ลูกค้าบุคคล > อื่นๆ > อัตราค่าธรรมเนียม > อัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
Service Fee for Foreign Currency Deposit
 

 

Table 5

Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited
Deposit and Withdrawal Fees imposed on Foreign Currency Deposit Account
Effective from 15 January, 2022
Currency Fees Commission-in-lieu Other Fees
% Mimimum Maximum
CNY Overseas  fund transfer (SWIFT / Telex) Domestic fund transfer (Interbank) Deposit No Charge No Charge No Charge Fee for inward remittance / incoming fund transfer: 0.25%

Minimum THB200, Maximum THB500
Withdrawal 1/8 THB500 or CNY100 THB 35,000 or
CNY 7,000
Fee for outward remittance / Outgoing fund transfer : THB 500 per transaction.   If the transferer wishes the transferee to receive the full amount, an additional fee is charged as claimed by drawee bank.
Domestic fund transfer to other account owner (Within ICBCT)

Deposit

No charge

No charge

No charge

-

Withdrawal

 1/8

THB 500 or  CNY 100

THB 35,000 or
CNY 7,000

-

Draft

Deposit

-

-

-

-

Withdrawal

-

-

-

-

Foreign Cheque Deposit

-

-

-

-

Withdrawal

-

-

-

-

Traveller's Cheque Deposit

-

-

-

-

Withdrawal

-

-

-

-

Notes and Coins

Deposit

1

THB500 or CNY100

No maximum

-

Withdrawal

 1/4

THB500 or CNY100

THB 35,000 or
CNY 7,000

-

USD

Overseas  fund transfer (SWIFT / Telex) Domestic fund transfer (Interbank)

Deposit No Charge No Charge No Charge Fee for inward remittance / Incoming fund transfer : 0.25%
Minimum THB 200, Maximum THB 500.
Withdrawal 1/4 THB500 or USD 10 No maximum Fee for outward remittance / Outgoing fund transfer : THB 500 per transaction.  If the transferer wishes the transferee to receive the full amount, an additional fee of THB 800 or  USD 30 per transaction shall be paid.
Domestic fund transfer to other account owner (Within ICBCT)

Deposit

No charge

No charge

No charge

-

Withdrawal

1/4

THB500 or USD10

No maximum

-

Draft Deposit

-

-

-

-

Withdrawal

-

-

-

-

Foreign Cheque Deposit

-

-

-

-

Withdrawal

-

-

-

-

Traveller's Cheque Deposit

-

-

-

-

Withdrawal

-

-

-

-

Notes and Coins Deposit

-

-

-

-

Withdrawal

-

-

-

-

EUR Overseas  fund transfer (SWIFT / Telex) Domestic fund transfer (Interbank) Deposit No Charge No Charge No Charge Fee for inward remittance / Incoming fund transfer : 0.25%
Minimum THB 200, Maximum THB 500.
Withdrawal 1/4 THB500 or EUR 10 No maximum Fee for outward remittance / Outgoing fund transfer : THB 500 per transaction.  If the transferer wishes the transferee to receive the full amount, an additional fee of  THB 1,200 or  EUR 25 per transaction shall be paid.
Domestic fund transfer to other account owner (Within ICBCT)

Deposit

No charge

No charge

No charge

-

Withdrawal

1/4

THB500 or EUR10

No maximum

-

Draft Deposit

-

-

-

-

Withdrawal

-

-

-

-

Foreign Cheque Deposit

-

-

-

-

Withdrawal

-

-

-

-

Traveller's Cheque Deposit

-

-

-

-

Withdrawal

-

-

-

-

Notes and Coins Deposit

-

-

-

-

Withdrawal

-

-

-

-

GBP Overseas  fund transfer (SWIFT / Telex) Domestic fund transfer (Interbank) Deposit No Charge No Charge No Charge Fee for  inward remittance / Incoming fund transfer : 0.25%
Minimum THB 200, Maximum THB 500.
Withdrawal 1/4 THB500 or GBP 10 No maximum Fee for outward remittance / Outgoing fund transfer : THB 500 per transaction.   If the transferer wishes the transferee to receive the full amount, an additional fee of  THB 1,200 or  GBP 20 per transaction shall be paid.
Domestic fund transfer to other account owner (Within ICBCT)

Deposit

No charge

No charge

No charge

-

Withdrawal

1/4

THB500 or GBP10

No maximum

-

Draft Deposit

-

-

-

-

Withdrawal

-

-

-

-

Foreign Cheque

Deposit

-

-

-

-

Withdrawal

-

-

-

-

Traveller's Cheque Deposit

-

-

-

-

Withdrawal

-

-

-

-

Notes and Coins

Deposit

-

-

-

-

Withdrawal

-

-

-

-

JPY Overseas  fund transfer (SWIFT / Telex) Domestic fund transfer (Interbank) Deposit No Charge No Charge No Charge Fee for intward remittance / Incoming fund transfer : 0.25%
Minimum THB 200, Maximum THB 500.
Withdrawal 1/4 THB500 or JPY1,500 No maximum Fee for outward remittance / Outgoing fund transfer : THB 500 per transaction. If the transferer wishes the transferee to receive the full amount, an additional fee of 0.05% of transfer amount per transaction (minimum  JPY 5,000) shall be paid.
Domestic fund transfer to other account owner (Within ICBCT)

Deposit

No charge

No charge

No charge

-

Withdrawal

1/4

THB500 or JPY1,500

No maximum

-

Draft Deposit

-

-

-

-

Withdrawal

-

-

-

-

Foreign Cheque Deposit

-

-

-

-

Withdrawal

-

-

-

-

Traveller's Cheque Deposit

-

-

-

-

Withdrawal

-

-

-

-

Notes and Coins Deposit

-

-

-

-

Withdrawal

-

-

-

-

SGD Overseas  fund transfer (SWIFT / Telex) Domestic fund transfer (Interbank) Deposit No Charge No Charge No Charge Fee for inward remittance / Incoming fund transfer : 0.25%
Minimum THB 200, Maximum THB 500.
Withdrawal 1/4 THB500 or SGD20 No maximum Fee for outward remittance / Outgoing fund transfer : THB 500 per transaction.   If the transferer wishes the transferee to receive the full amount, an additional fee of THB 800 or  SGD 30 per transaction shall be paid.
Domestic fund transfer to other account owner (Within ICBCT)

Deposit

No charge

No charge

No charge

-

Withdrawal

1/4

THB500 or SGD20

No maximum

-

Draft

Deposit

-

-

-

-

Withdrawal

-

-

-

-

Foreign Cheque Deposit

-

-

-

-

Withdrawal

-

-

-

-

Traveller's Cheque Deposit

-

-

-

-

Withdrawal

-

-

-

-

Notes and Coins Deposit

-

-

-

-

Withdrawal

-

-

-

-

HKD Overseas  fund transfer (SWIFT / Telex) Domestic fund transfer (Interbank) Deposit No Charge No Charge No Charge Fee for inward remittance / Incoming fund transfer : 0.25%
Minimum THB 200, Maximum THB 500.
Withdrawal 1/4 THB500 or HKD100 No maximum Fee for outward remittance / Outgoing fund transfer : THB 500 per transaction.  If the transferer wishes the transferee to receive the full amount, an additional fee of THB 800 or HKD 200 per transaction shall be paid.
Domestic fund transfer to other account owner (Within ICBCT)

Deposit

No charge

No charge

No charge

-

Withdrawal

1/4

THB500 or HKD100

No maximum

-

Draft Deposit

-

-

-

-

Withdrawal

-

-

-

-

Foreign Cheque Deposit

-

-

-

-

Withdrawal

-

-

-

-

Traveller's Cheque Deposit

-

-

-

-

Withdrawal

-

-

-

-

Notes and Coins Deposit

-

-

-

-

Withdrawal

-

-

-

-

NZD Overseas  fund transfer (SWIFT / Telex) Domestic fund transfer (Interbank) Deposit No Charge No Charge No Charge Fee for inward remittance / Incoming fund transfer : 0.25%
Minimum THB 200, Maximum THB 500.
Withdrawal 1/4 THB500 or NZD20 No maximum Fee for outward remittance / Outgoing fund transfer : THB 500 per transaction.   If the transferer wishes the transferee to receive the full amount, an additional fee of  THB 800 or  NZD 30 per  transaction shall be paid.
Domestic fund transfer to other account owner (Within ICBCT)

Deposit

No charge

No charge

No charge

-

Withdrawal

1/4

THB500 or NZD20

No maximum

-

Draft Deposit

-

-

-

-

Withdrawal

-

-

-

-

Foreign Cheque Deposit

-

-

-

-

Withdrawal

-

-

-

-

Traveller's Cheque Deposit

-

-

-

-

Withdrawal

-

-

-

-

Notes and Coins Deposit

-

-

-

-

Withdrawal

-

-

-

-

AUD Overseas  fund transfer (SWIFT / Telex) Domestic fund transfer (Interbank) Deposit No Charge No Charge No Charge Fee for inward remittance / Incoming fund transfer : 0.25%
Minimum THB 200, Maximum THB 500.
Withdrawal 1/4 THB500 or AUD20 No maximum Fee for outward remittance / Outgoing fund transfer : THB 500 per transaction. If the transferer wishes the transferee to receive the full amount, an additional fee of  THB 800 or  AUD 30  per transaction shall be paid.
Domestic fund transfer to other account owner (Within ICBCT)

Deposit

No charge

No charge

No charge

-

Withdrawal

1/4

THB500 or AUD20

No maximum

-

Draft

Deposit

-

-

-

-

Withdrawal

-

-

-

-

Foreign Cheque Deposit

-

-

-

-

Withdrawal

-

-

-

-

Traveller's Cheque Deposit

-

-

-

-

Withdrawal

-

-

-

-

Notes and Coins Deposit

-

-

-

-

Withdrawal

-

-

-

-

 


Table 6

Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited
Conditions and Fees imposed on Foreign Currency Deposit Account
Effective from March 16, 2021
Currency Other Conditions and Fees Current Account Savings Account Fixed Account
USD , EUR , GBP,JPY, SGD, HKD,NZD, AUD, CNY Minimum initial deposit

-

None

None

Minimum subsequent deposit

-

None

None

Fee charged in the event of an account that is inactive more than 12 consecutive months and the average balance falling below the minimum monthly average balance

Min. mothly average balance

-

None

None

Fee

-

No charge

No charge

Fee for returned cheque or draft

-

-

-

     Remark: " - " means no  such service available


2565
อัตราค่าธรรมเนียม วันที่ 15 มกราคม (Table 5)
2564
อัตราค่าธรรมเนียม วันที่ 16 มีนาคม (Table 5)
อัตราค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 16 มีนาคม (Table 6)
อัตราค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 14 มกราคม (Table 5)
อัตราค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 1 มกราคม (Table 6)
2563
อัตราค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 14 มกราคม
2562
อัตราค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 14 มกราคม
2559
อัตราค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 13 พฤษภาคม
2558
อัตราค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 7 เมษายน
อัตราค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 8 มิถุนายน
2556
อัตราค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 12 กรกฎาคม
อัตราค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 18 กรกฎาคม
2555
อัตราค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 18 กรกฎาคม
【Close】