ลูกค้านิติบุคคล
เงินฝาก
สินเชื่อ
โอนเงิน
สกุลเงินหยวน
จัดการทางการเงิน
ธุรกิจต่างประเทศ
ทรัพย์สินพร้อมขาย
 You Are Here: หน้าหลัก >ลูกค้านิติบุคคล >โอนเงิน >บริการโอนเงินภายในประเทศ
บริการโอนเงินภายในประเทศ
 
บริการโอนเงินภายในประเทศจากธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ให้ท่านรับหรือส่งเงินโอนได้อย่างสะดวกสบายทุกช่องทาง ทั้งการโอนเงินผ่านบริการไอซีบีซีอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง หรือทางเครื่องเอทีเอ็ม ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ให้ท่านทำธุรกรรมได้หลากหลาย โดยไม่ต้องไปติดต่อธนาคาร หรือโอนเงินที่ทุกเคาน์เตอร์สาขาธนาคาร

โอนเงินผ่านบริการไอซีบีซีอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง
A.โอนเงินระหว่างบัญชีธนาคารไอซีบีซี (ไทย)
ท่านสามารถทำรายการโอนเงินระหว่างบัญชีธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ของท่านเอง หรือโอนให้บุคคลอื่นได้อย่างปลอดภัย ทุกที่ทุกเวลาด้วยตัวท่านเอง

B.โอนเงินเข้าบัญชีต่างธนาคาร
ท่านสามารถเลือกโอนเงินให้ผู้รับที่มีบัญชีธนาคารอื่นได้ 3 แบบดังต่อไปนี้
1.โอนเงินแบบ ITMX Same Day ส่งรายการคำสั่งโอนเงินได้ตลอด 24 ชม.
• เหมาะสำหรับการโอนเงินที่ไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อรายการ (ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ยืนยันตัวตนที่ใช้งาน) ด้วยค่าธรรมเนียมต่ำ และไม่มีกำหนดวงเงินโอนต่อวันเมื่อใช้ USB-Shield
• ส่งคำสั่งโอนภายในเวลา 11.00 น. ในวันทำการ ผู้รับจะได้รับเงินภายในวันเดียวกัน
• ส่งคำสั่งโอนหลัง 11.00 น. ผู้รับจะได้รับเงินในวันทำการถัดไป
• สำหรับการตั้งวันโอนเงินล่วงหน้านั้น วันที่กำหนดให้ทำการโอนเงินจะต้องเป็นวันทำการธนาคาร โดยผู้รับเงินจะได้รับเงินภายในวันที่กำหนด
2.โอนเงินแบบ ITMX Next Day ส่งรายการคำสั่งโอนเงินได้ตลอด 24 ชม.
• เหมาะสำหรับการโอนเงินที่ไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อรายการ (ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ยืนยันตัวตนที่ใช้งาน) ด้วยค่าธรรมเนียมต่ำ และไม่มีกำหนดวงเงินโอนต่อวันเมื่อใช้ USB-Shield
• ส่งคำสั่งโอนภายในเวลา 11.00 น. ในวันทำการ ผู้รับจะได้รับเงินในวันทำการถัดไป
• ส่งคำสั่งโอนหลัง 11.00 น. ผู้รับจะได้รับเงินวันทำการที่ 2 หลังวันส่งคำสั่ง
• สำหรับการตั้งวันโอนเงินล่วงหน้านั้น วันที่กำหนดให้ทำการโอนเงินจะต้องเป็นวันทำการธนาคาร โดยผู้รับเงินจะได้รับเงินในวันทำการถัดไปของวันที่กำหนดไว้
3.โอนเงินแบบ BAHTNET โอนเงินรวดเร็วผ่านระบบออนไลน์
• เหมาะสำหรับการโอนเงินไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อรายการ (ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ยืนยันตัวตนที่ใช้งาน) หรือรายการที่ต้องการโอนเงินให้ผู้รับทันที ทั้งนี้ ไม่มีกำหนดวงเงินโอนต่อวันเมื่อใช้ USB-Shield
• สามารถส่งคำสั่งโอนเงินได้ระหว่างเวลา 8.00 น. - 14.30 น.ในวันทำการเท่านั้น ผู้รับจะได้รับเงินภายในวันที่ทำรายการโอน

โอนเงินทางเครื่องเอทีเอ็ม
A.โอนเงินระหว่างบัญชีธนาคารไอซีบีซี (ไทย)
ท่านสามารถโอนเงินได้อย่างคล่องตัวระหว่างบัญชีธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ของท่านเอง หรือโอนให้บุคคลอื่นที่ทุกเครื่องเอทีเอ็มของธนาคารไอซีบีซี (ไทย) โดยไม่จำกัดจำนวนเงินในการโอน

B.โอนเงินเข้าบัญชีต่างธนาคาร
โอนเงินให้ผู้รับเงินที่มีบัญชีต่างธนาคารได้อย่างสะดวกและรวดเร็วที่เครื่องเอทีเอ็มธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ผู้รับสามารถเบิกหรือถอนเงินสดได้ทันที
• จำกัดจำนวนเงินโอนสูงสุด 50,000 บาท ต่อรายการ
• จำนวนเงินโอนสูงสุดต่อวัน กำหนดตามประเภทของบัตรแต่ละใบ

โอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
A.โอนเงินระหว่างบัญชีธนาคารไอซีบีซี (ไทย)
โอนเงินระหว่างบัญชีธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ของท่านเอง หรือโอนให้บุคคลอื่นได้ง่ายๆ ที่ทุกเคาน์เตอร์สาขาธนาคารไอซีบีซี (ไทย)

B.โอนเงินเข้าบัญชีต่างธนาคาร
โอนเงินให้ผู้รับที่มีบัญชีธนาคารใดก็ได้ทั่วประเทศ ผ่านระบบ BAHTNET ที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย
• ผู้รับจะได้รับเงินทันทีภายในวันที่ทำรายการโอน หากทำรายการโอนระหว่างเวลา 8.00 น. - 13.00 น.
• สำหรับรายการโอนที่ทำหลังเวลา 13.00 น. ผู้รับเงินจะได้รับเงินในวันทำการถัดไป
สมัครใช้บริการวันนี้!
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร ICBC (Thai) Call Center 0 2629 5588 หรือติดต่อขอใช้บริการได้ที่ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของธนาคาร

หมายเหตุ
• ข้อมูลข้างต้นใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการบริการและเงื่อนไขต่างๆ
• โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศ ข้อบังคับ และอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคารที่เว็บไซต์ และสาขาของธนาคารทั่วประเทศ
• ในกรณีมีข้อโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด


【Close】