เกี่ยวกับเรา
แนะนำ
ผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้น
กิจกรรมเพื่อสังคม
รายงานทางการเงิน
ต่อต้านการคอร์รัปชั่น
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน
ประกาศ
ติดต่อเรา
 You Are Here: หน้าหลัก >เกี่ยวกับเรา >รายงานทางการเงิน >รายงานประจำปี
รายงานประจำปี
 
ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจกับธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ท่านสามารถติดต่อขอรับ รายงานประจำปีของธนาคาร ได้ที่ฝ่ายบริหารภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร โทรศัพท์ 0 2663 9461-4 หรือ communications@th.icbc.com.cn  
รายงานประจำปี  2017    Company Profile 2017
รายงานประจำปี  2016   Company Profile 2016
รายงานประจำปี  2015  Company Profile 2015
รายงานประจำปี  2014  Company Profile 2014
รายงานประจำปี  2013  
รายงานประจำปี  2012  
รายงานประจำปี  2011  
รายงานประจำปี  2010  

【Close】