เกี่ยวกับเรา
แนะนำ
ผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้น
กิจกรรมเพื่อสังคม
รายงานทางการเงิน
ต่อต้านการคอร์รัปชั่น
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน
ประกาศ
ติดต่อเรา
 You Are Here: หน้าหลัก >เกี่ยวกับเรา >รายงานทางการเงิน >รายงานประจำปี
รายงานประจำปี
 
ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจกับธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ท่านสามารถติดต่อขอรับ รายงานประจำปีของธนาคาร ได้ที่ฝ่ายบริหารภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร โทรศัพท์ 0 2663 9461-4 หรือ communications@th.icbc.com.cn
รายงานประจำปี 2019 Company Profile 2019
รายงานประจำปี 2018 Company Profile 2018
รายงานประจำปี 2017 Company Profile 2017
รายงานประจำปี 2016 Company Profile 2016
รายงานประจำปี 2015 Company Profile 2015
รายงานประจำปี 2014 Company Profile 2014
รายงานประจำปี 2013
รายงานประจำปี 2012
รายงานประจำปี 2011
รายงานประจำปี 2010

【Close】