E-Banking
อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง
ATM
 You Are Here: หน้าหลัก >E-Banking >อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง >ลูกค้านิติบุคคล > รายละเอียดบริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง
รายละเอียดบริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง
 

มั่นใจด้วยระบบความปลอดภัยระดับสูง ให้คุณบริหารจัดการบัญชีสะดวกยิ่งขึ้น

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) นำเสนอบริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งสำหรับลูกค้านิติบุคคล เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สาขา ธุรกรรมทางการเงินโดยส่วนใหญ่สามารถทำที่ออฟฟิศของท่านได้อย่างง่ายดายและปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นบริการด้านการบริหารบัญชี บริการโอนเงินทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ การโอนเงินแบบครั้งละหลายรายการ บริการจ่ายเงินเดือน และบริการแจ้งการเปลี่ยนแปลงยอดบัญชีเงินฝาก

คุณสมบัติและสิทธิประโยชน์

• บริการด้านการบริหารบัญชี 
    บริหารบัญชีออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยบริการต่างๆ เช่น ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือและ
    ความเคลื่อนไหวของบัญชีที่ต้องการ ตรวจสอบรายละเอียดเช็ค เรียกดูและดาวน์โหลด Statement เป็นต้น
• บริการโอนเงินทั้งในและต่างประเทศ
    สามารถทำรายการโอนเงินไปยังบัญชีอื่นๆ ของธนาคาร หรือโอนไปยังบัญชีธนาคารอื่นๆ ในประเทศ
    รวมถึงสามารถโอนเงินไปต่างประเทศ และสามารถเลือกทำรายการโอนเงินแบบครั้งละหลายรายการ
    ได้หากบัญชีผู้รับเงินเป็นบัญชีของธนาคารไอซีบีซี (ไทย)    นอกจากนี้ ยังสามารถโอนเงินไปให้
    ผู้รับเงินที่มีบัญชีกับสาขาหรือธนาคารในเครือของกลุ่มธนาคารไอซีบีซีในต่างประเทศได้ด้วยบริการ
    โอนเงินด่วนข้ามประเทศผ่านเครือข่ายไอซีบีซี  โดยนอกจากจะได้รับบริการที่รวดเร็วแล้ว ยังช่วย
    ประหยัดค่าใช้จ่ายในการโอนเงินอีกด้วย
• บริการจ่ายเงินเดือน
    สามารถจ่ายเงินเดือนให้พนักงานได้ทุกที่ทุกเวลาตามที่ท่านต้องการผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง
• บริการแจ้งการเปลี่ยนแปลงยอดบัญชีเงินฝาก
    รับข้อความ SMS ทางโทรศัพท์มือถือหรืออีเมลเมื่อยอดเงินในบัญชีมีการเปลี่ยนแปลง
• การอนุมัติรายการเป็นไปตามลำดับขั้นตอนที่กำหนด
    สามารถแต่งตั้งผู้ใช้ระบบให้มีหลายระดับเป็นไปตามอำนาจอนุมัติในการทำรายการได้ตามที่ต้องการ
    เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและป้องกันการทำรายการที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติตามขั้นตอนที่กำหนด
• มั่นใจในความปลอดภัยระดับสูง
    เหนือกว่าด้วยมาตรฐานด้านความปลอดภัยระดับสูง ให้ลูกค้าทำธุรกรรมทางการเงินได้อย่างมั่นใจ 
    ด้วยอุปกรณ์ USB Shield รวมถึงการใช้รหัสลับเพื่อการล็อกอิน การใช้รหัสลับในการจ่ายชำระ และ
    การอนุมัติรายการที่เป็นไปตามลำดับขั้นตอนตามที่กำหนด
• สะดวกและรวดเร็ว
    สามารถทำธุรกรรมกับธนาคารผ่านอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

สมัครวันนี้

เพียงติดต่อสาขาที่คุณสะดวกหรือติดต่อ ICBC (Thai) Call Center เพื่อรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่
ผู้เชี่ยวชาญของธนาคารพร้อมเอกสารประกอบ ดังนี้
• สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน อายุไม่เกิน 6 เดือน
• รายงานการประชุมคณะกรรมการ
• สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
• สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้ที่ได้รับอนุญาติให้ใช้งานระบบ 

หมายเหตุ
• ข้อมูลนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการบริการ
    และเงื่อนไขต่างๆ
• โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศ ข้อบังคับ และอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคารที่เว็บไซต์และ
    สาขาของธนาคารทั่วประเทศ


【Close】