You Are Here: ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch >Klantenservice >Klachten
Klachtenprocedure
 

Om een tijdige en correcte klachtenbehandeling te waarborgen hebben wij een klachtenprocedure ingevoerd.

U kunt  uw klachten op de volgende wijze aan ons doorgeven:

Schriftelijk
U kunt uw klacht richten aan ons Hoofd Jurisdische Zaken en Compliance.

Per E-mail
U kunt uw klacht per e-mail richten aan uw relatiebeheerder of compliance@nl.icbc.com.cn.Wij willen U er op wijzen dat maximaal 5 MB per e-mail kan worden verstuurd.

Indien u een klacht aan ons richt verzoeken wij u ons de volgende informatie te verstrekken:
- Uw naam en adresgegevens, telefoonnummer en eventueel e-mailadres
- Uw clientennummer en rekeningnummer
- Een omschrijving van uw klacht
- Kopieёn van de informatie die relevant is voor uw klacht direct of in een later stadium

U ontvangt binnen tien werkdagen een ontvangstbevestiging en indien mogelijk een antwoord en oplossing. Indien niet direct een oplossing kan worden aangeboden zullen wij aangeven binnen welke termijn een oplossing zal worden aangeboden of antwoord zal worden gegeven en tevens de desbetereffende contactpersoon met bijbehorende contactgegevens voor de verdere verwerking van uw klacht.

Indien u als consument niet tevreden bent met de beantwoording of oplossing van uw klacht binnen de gestelde termijn kunt u binnen drie maanden het Klachteninstituut Financiёle Dienstverlening (KiFiD) inschakelen. U kunt uw klacht ook voorleggen aan de burglijke rechter.

KiFID
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telephone: + 31 (0)70-3338999
E-mail:info@kifid.nl
www.kifid.nl

Indien u als zakelijke client niet tevreden bent met ons antwoord of de aangeboden oplossing binnen de gestelde termijn kunt u uw klacht alleen voorleggen aan de burgelijke rechter.


(2013-12-17)
【Close】