You Are Here: ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch >Klantenservice >Klachten
Klachtenprocedure
 

Om een tijdige en correcte klachtengehandeling te waarborgen hebben wij een klachtenprocedure ingevoerd voor onze zakelijke clienten.

U kunt uw klachten op de volgende wijze aan ons doorgeven:

Schriftelijk
U kunt uw klacht richten aan ons Hoofd Juridische Zaken en Compliance

Per E-mail
U kunt uw klacht per e-mail richten aan uw relatiebeheerder of compliance@nl.icbc.com.cn. Wij willen u er op wijzen dat maximaal 5 MB per e-mail kan worden verstuurd.

Indien u een klacht aan ons richt verzoeken iwj u ons de volgende informatie te verstrekken:
-Uw naam en adresgegevens, telefoonnummer en eventueel 2-mailadres
-Uw clientennummer en rekeningnummer
-Een omschrijving van uw klacht
-Kopieen van de informatie die relevant is voor uw klacht direct of in een later stadium.

U ontvang binnen tien werkdagen een ontvangstbevestiging en indien mogelijk een antwoord en oplossing. Indien niet direct een oplossing kan worden aangeboden zullen wij aangeven binnen welke termijn een oplossing zal worden aangeboden of antwoord zal worden gegeven en tevens de desbetreffene contactpersoon met bijbehorende contactgegevens voor de verdere verwerking van uw klacht.

Indien u als zakelijke client niet binnen de gestelde termijn van een maand antwoord heeft ontvangen van de bank of niet tevreden bent met de beantwoording of oplossing van uw klacht, kunt u binnen één jaar na indiening van uw klacht, deze voorleggen bij het CSSF voor een buitengrechtelijke klachten procedure.

Commission de Surveillance du Surveillance du Secteur Financier
Département Juridique CC
283, route d’Arlon, L-2991 Luxembourg
Fax: (+352) 26251 – 2601
Email: reclamation@cssf.lu
Website: www.cssf.lu/en/consumer/complaints/  (English version)


(2019-04-18)
【Close】