You Are Here: ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch >Klantenservice >Veilig Bankieren
Veilig Bankieren
 

Elektronisch bankieren en betalen moeten veilig zijn. U kunt hierbij denken aan internet bankieren, betalen bij betaalautomaten en geld opnemen bij geldautomaten. De bank heeft hierin een belangrijke taak, maar u als klant ook. Op deze pagina vindt u de veiligheidsregels en hoe u de veiligheid kan waarborgen. Uitgebreide informatie over veilig bankieren kunt u lezen op www.veiligbankieren.nl

Waarom is het belangrijk dat u zich houdt aan deze regels?
U vermindert de kans dat u het slachtoffer wordt van fraudeurs als u de regels opvolgt. Het is voor consumenten wettelijk geregeld dat een bedrag, dat zonder uw toestemming van uw bankrekening is afgeschreven, door de bank wordt vergoed. Daarbij mag de bank u volgens de wet in bepaalde gevallen een eigen risico van maximaal EUR 150,- in rekening brengen. De bank is echter niet altijd verplicht het bedrag, eventueel verminderd met het eigen risico van maximaal EUR 150,-, aan u te vergoeden. Wanneer u zich aan de onderstaande 5 veiligheidsregels houdt, loopt u niet het risico dat de gehele schade voor uw eigen rekening komt.

Wat moet u doen?
1.Houd uw beveiligingscodes zoals uw, pin code, wachtwoord en autorisatiecodes van de password token geheim.
2.Zorg ervoor dat uw bankpas nooit door een ander gebruikt wordt.
3.Zorg voor een goede beveiliging van de apparatuur die u gebruikt voor uw bankzaken.
4.Controleer uw betaalrekening.
5.Meld incidenten direct aan de bank en volg aanwijzingen van de bank op.
6.Installeren ICBC Amsterdam Plug In (eerste keer inloggen)

Elk van deze veiligheidsregels worden hieronder toegelicht.
1.Houd uw beveiligingscodes geheim
-Zorg ervoor dat beveiligingscodes zoals uw pin code, wachtwoord en autorisatiecodes nooit aan een ander bekend kunnen worden;

-U mag deze beveiligingscodes alleen zelf gebruiken. Schrijf of sla uw pin code en/of wachtwoord niet op. Of, als het echt niet anders kan, alleen in een voor anderen onherkenbare vorm die alleen door uzelf is te ontcijferen. Bewaar in dit geval de versleutelde informatie niet bij de apparatuur waarmee u uw bankzaken regelt;

-Als u zelf een beveiligingscode kunt kiezen, zorg dan dat die niet gemakkelijk te raden is. Kies bijvoorbeeld geen geboortejaar, naam van een familielid of postcode; Zorg ervoor dat niemand kan meekijken als u uw beveiligingscodes intikt;

-Geef nooit een beveiligingscode door per telefoon, e-mail of op een andere wijze dan de bank u heeft voorgeschreven. Dat geldt ook als u telefonisch, per e-mail of persoonlijk door iemand wordt benaderd die aangeeft medewerker van de bank te zijn. De bank zal u op deze wijze nooit om beveiligingscodes vragen. De bank zult u nooit vragen om uw beveiligingscodes via Email, SMS, telefonisch of in welke vorm dan ook!

-Gebruik uw beveiligingscodes niet voor andere doeleinden.

2.Zorg ervoor dat uw bankpas nooit door een ander gebruikt wordt
-Laat u niet afleiden als u de bankpas gebruikt en controleer of u uw eigen bankpas daarna terugkrijgt;

-Berg de bankpas altijd op een veilige plaats op en zorg ervoor dat u hem niet gemakkelijk kunt verliezen. Controleer regelmatig of u de bankpas nog in uw bezit heeft;

-Als uw betaalpas is ingeslikt door, of blijft steken in de geldautomaat verlaat de geldautomaat niet en accepteer geen hulp van anderen. Neem direct contact op met onze 24/7 klantenservice op om uw betaalpas te blokkeren. Sla daarom altijd het 24/7 klantenservice nummer op uw mobiele telefoon. Dit nummer is ook te vinden aan de achterzijde van uw ICBC betaalpas.

3. Zorg voor een goede beveiliging van de apparatuur die u gebruikt voor uw bankzaken.
-Zorg dat de geïnstalleerde software op de computer die u voor het regelen van uw bankzaken gebruikt, is voorzien van actuele (beveiligings) updates. Geïnstalleerde software is bijvoorbeeld het besturingssysteem en beveiligingsprogramma’s, zoals virusscanner en firewall;

-Installeer geen illegale software;

-Beveilig de toegang tot de apparatuur die u gebruikt voor het regelen van uw bankzaken met een toegangscode.;

-Zorg er daarnaast voor dat door de bank verstrekte toepassingen op de apparatuur die u gebruikt voor het regelen van uw bankzaken niet door onbevoegden kunnen worden gebruikt;

-Het is ook belangrijk dat u verschillende soorten internetfraude zoals "fishing", "malware" en "mogelijke identiteitsfraude" kunt herkennen. U kunt hierover meer lezen op www.veiligbankieren.nl;

-Log altijd uit als u klaar bent met het regelen van uw bankzaken;

4.Controleer uw bankrekening.
-Controleer altijd zo spoedig mogelijk uw elektronische rekening informatie of u transacties ziet waarvoor u geen toestemming heeft gegeven. Doe dit in ieder geval elke twee weken als de bank voor u elektronische rekening informatie ter beschikking stelt of via Internet Bankieren. Als er schade voor de bank ontstaat doordat het voor u enige tijd onmogelijk is geweest uw rekening informatie te controleren, dan kan de bank u vragen aan te tonen dat dit in alle redelijkheid niet mogelijk was.

5.Meld incidenten direct aan de bank en volg aanwijzingen van de bank op.
-Neem in de volgende gevallen in elk geval direct contact op met onze 24/7 Servicelijn via telefoonnummer +31(0)800-9995588:

  U weet of vermoedt dat iemand anders uw beveiligingscode kent of heeft gebruikt;

  Bij verlies, vermissing of diefstal van uw Dynamic Code Card en/of betaalpas;

  U ziet dat er transacties op uw bankrekening hebben plaatsgevonden, waarvoor u geen toestemming heeft gegeven;

-Neem ook direct contact op met de bank bij iets dat u als vreemd of ongebruikelijk ervaart, zoals een andere manier van inloggen.

De bank kan zorgen voor een blokkade om (verdere) schade te voorkomen. Als de bank u aanwijzingen geeft, bijvoorbeeld om nieuwe incidenten te voorkomen, dan moet u deze aanwijzingen opvolgen. Ook hierbij zal de bank u nooit om beveiligingscodes vragen.

Uw gebruikersnaam wordt automatisch tijdelijk geblokkeerd indien er 3 foutieve invoer pogingen zijn geregistreerd. Na een dag zal uw gebruikersnaam automatisch weer worden gedeblokkeerd, mits u niet 10 keer achtereenvolgend bent geblokkeerd zonder tussentijds succesvol in te loggen. U dient persoonlijk met uw legitimatie bij ons filiaal langs te komen om uw definitieve blokkade op te heffen.

6.Installeren ICBC Amsterdam Plug In (eerste keer inloggen)
Behalve de beveiligde verbinding van onze inlogpagina, welke u kunt herkennen aan de "s" in het adresbalk waar het webadres begint met "https.." en het gesloten slot symbol (indien u hier op klikt moet tevoorschijn komen dat het certificaat van Verisign is verstrekt aan Industrial and Commercial Bank of China Limited, Beijing, Beijing, CN), is het ook belangrijk dat u verschillende soorten misdrijven zoals "fishing", "malware" en "mogelijke identiteitsfraude" kunt herkennen.

Tevens is het belangrijk dat u uw computers beschermt met een up-to-date antivirus systeem, actieve firewalls en gebruik maakt van de nieuwste versies van browsers.

ICBC Amsterdam maakt gebruik van verschillende beveiligingmethodes (zoals verificaties, Password token en wachtwoorden) om uw privacy, en toegang tot u gelden te beschermen. Tevens hebben we uw welkomstpagina gepersonaliseerd, en instructies gegeven over de benodigde browserinstellingen.

Internetbankieren
Software Afhankelijk van de instellingen van uw computer wordt u, voordat u de inlogpagina bereikt, mogelijk gevraagd add-ons te downloaden of instellingen aan te passen. Meer informatie kunt u vinden in onze Internetbankieren Handleiding.
Wachtwoord Indien u persoonlijk bij ons filiaal bent langsgekomen om het Internetbankieren aan te vragen, is u gevraagd een 6 cijferige code in te voeren. Deze code kunt u gebruiken, tezamen met uw betaalrekening nummer, om de eerste keer in te loggen. Het systeem dwingt u om uw code te veranderen in een wachtwoord welke bestaat uit een combinatie van (hoofd)letters, cijfers, etc. Ook zal bij de eerste keer inloggen uw ID nummer, welke u heeft opgegeven bij de aanvraag, worden gevraagd.
Inloggen Nadat u bent ingelogd, wordt u de mogelijkheid geboden om een gebruikersnaam aan te maken welke zal functioneren naast uw 19 cijferige betaalrekening nummer (niet het debit kaart of IBAN nummer). U kunt er ook voor kiezen om dit (nog) niet te doen, en later via het onderdeel customer service binnen het Internetbankieren, een gebruikersnaam aan te maken. Nadat u deze stappen heeft doorlopen zal het systeem u automatisch uitloggen en uw nieuwe gegevens verwerken. Binnen enkele seconden kunt u opnieuw inloggen met uw (nieuwe) gebruikersnaam en wachtwoord.

 


【Close】