Particulieren
ICBC Pakketten
Sparen
E-banking
Betaalpassen
Promotie
 You Are Here: ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch >Particulieren >ICBC Pakketten >Vreemde Valuta
Vreemde Valuta voor Particulieren
 

Op deze pagina informeren wij u over de belangrijkste kenmerken o.a. risico’s, voorwaarden en gebruikersinformatie met betrekking tot onze vreemde valuta diensten. U vindt ook  een verwijzing naar informatie met betrekking tot onze ICBC pakketten om transacties in vreemde valuta uit te voeren.

Voorwaarden
Op onze producten zijn de Voorwaarden Particulieren van toepassing. In de voorwaarden geeft het hoofdstuk Voorwaarden Valutatransacties Particulieren speciale aandacht aan transacties in vreemde valuta.

Naast de Voorwaarden Particulieren zijn ook de Algemene Bankvoorwaarden, inclusief de Toelichting op de Algemene Bankvoorwaarden, van toepassing. Wij raden u aan deze goed door te lezen.U kunt de Voorwaarden Particulieren, Algemene Bankvoorwaarden en Toelichting op de Algemene Voorwaarden vinden op onze webpagina “download”.

Introductie
De Multi Valuta Rekening is geschikt voor transacties in Euro’s, US dollars en Renminibi’s/Chinese Yuan’s. Om transacties in vreemde valute uit te voeren dient u te beschikken over onze Multi Valuta rekening. Wanneer u een van de ICBC pakketten aanvraagt, krijgt u automatisch de Multi Valuta Betaalrekenig. De betaalrekening is geschikt voor betalingen, bedragen omwisselen, overboeken naar uw spaarrekening en het openen van deposito’s in vreemde valuta. Voor meer informatie over sparen en deposito’s, verwijzen wij  naar onze webpagina sparen en deposito’s.

Renminbi (RMB)Chinese Yuan (CNY)
Vanwege onze Chinese achtergrond zijn wij gespecialiseerd in financiёle dienstverlening met betrekking tot RMB/CNY. Renminbi (RMB) ook bekend als de Chinese Yuan (CNY), is in 1949 geintroduceerd en betekent letterlijk valuta van het volk. De RMB/CNY heeft maar een officiёle ISO-code CNY. U komt in de media ook CNH als een afkorting van de Chinese valuta tegen. Deze laatst genoemde afkorting is gerelateerd aan de “buitenlandse valutamarkt”. Chinese regelgeving zorgt namelijk voor een strikte scheiding tussen de “binnenlandse valutamarkt” (ook bekend als “onshore” of “Mainland China”) en hun “buitenlandse valutamarkt'” (ook bekend als “offshore”). De “binnenlandse valutamarkt” bestaat uit the People’s Republic of China exclusief Macau, Hong Kong en Taiwan. Beide valutamarkten hebben een eigen RMB/CNY koers en hun eigen dynamiek van vraag en aanbod. De op de “buitenlandse valutamarkt” geldende RMB/CNY/CNH koers is op uw RMB/CNY-tegoeden van toepassing.

Overboekingsbeperkingen RMB/CNY “Mainland China”
De op de “binnenlandse valutamarkt” verhandelbare RMB/ CNY is gereguleerd en is alleen onder bepaalde voorwaarden verhandelbaar of converteerbaar op de “buitenlandse valutamarkt”. China's centrale bank, genaamd People's Bank of China (PBoC) stelt voorwaarden aan binnenkomende en uitgaande kapitaalstromen in RMB/CNY met betrekking tot de “binnenlandse valutamarkt”. Het beleid van de Chinese overheid is er op gericht deze kapitaalstromen verder en uiteindelijk geheel te liberaliseren. Meer informatie over bestaande beperkingen om tegoeden van en naar Mainland China over te boeken verwijzen wij u door naar onze webpagina “Internationale Overboeking”.

Liquiditeitsrisico RMB/CNY
De op de “buitenlandse valutamarkt” verhandelbare RMB/CNY is vrij verhandelbaar en converteerbaar. Maar let op dat uw RMB/CNY-tegoeden mogelijk een liquiditeitsrisico met zich mee kunnen brengen. Het liquiditeitsrisico betekent dat de omwisseling van en naar RMB/CNY kan worden bemoeilijkt of beperkt. Maatregelen van de Chinese overheid met betrekking tot de “binnenlandse valutamarkt” kunnen namelijk de beschikbare liquiditeit van de “buitenlandse valutamarkt” en daarmee de RMB/CNY koers sterk beInvloeden.

Kosten
Indien u een bepaalde valuta koopt en later weer verkoopt, dient u zich wel bewust te zijn van de marge tussen de aankoop- en verkoopkoers. De omwisseling van Euro’s naar en terug van vreemde valuta brengt daarom kosten met zich mee. De valuta aan- en verkoopkoersen worden bepaald door de Bank op basis van interbancaire handelskoersen. U kunt de koersen vinden in het Internet Bankieren. De koersen worden elke 10 seconden ververst op werkdagen tussen 09:30 en 17:00.

Valutarisico
Het omwisselen naar een vreemde valuta brengt een valutarisico met zich mee. Een valutarisico betekent dat de waarde van het saldo op uw Betaalrekening of Spaarrekening of het bedrag van uw Deposito in USD of RMB/CNY mede afhankelijk is van valutakoers schommelingen. De valutakoersen schommelen door verschillende oorzaken welke invloed hebben op de dynamiek van vraag en aanbod. Indien u ervoor kiest uw Betaalrekening, Spaarrekening of Deposito in USD of RMB/CNY om te zetten naar de Euro tegen een wisselkoers die minder gunstig is dan de wisselkoers waartegen de oorspronkelijke omzetting naar USD of RMB/CNY plaatsvond, lijdt u een koersverlies. Indien de wisselkoers gunstiger is maakt u een koerswinst. Het nettorendement met betrekking tot uw Betaalrekening, Spaarrekening of Deposito is afhankelijk van de heersende marktomstandigheden op het moment van het omwisselen van de vreemde valuta. U dient zich ervan bewust te zijn dat als gevolg van een waardedaling van de valuta u verlies kan lijden. Dat verlies kan de opgebouwde rente op de Spaarrekening en het Deposito teniet doen en kan zelfs leiden tot verlies van een deel van het oorspronkelijk gestorte bedrag op uw Betaalrekening, Spaarrekening of Deposito.

Execution only
Wij bieden u geen beleggingsadvies met betrekking tot vreemde valuta, analyseren niet uw financiёle positie en toetsen niet uw ervaring met vreemde valuta om vast te stellen of transacties in vreemde valuta geschikt of passend zijn in uw situatie en nemen ook geen contact op indien marktomstandigheden veranderen. Vreemde valuta diensten welke worden afgenomen en aangehouden door een klant zijn voor rekening en risico van de klant. Wij accepteren daarom geen aansprakelijkheid voor door de klant geleden (koers) verliezen.
 
Overweeg goed welk gedeelte van uw tegoeden u nodig heeft voor uw dagelijks levensonderhoud en eventuele (on)verwachte eenmalige uitgaven in de toekomst. Stel dit deel van uw vermogen niet bloot aan valutarisico en liquiditeitsrisico. Gelet op de mogelijke schommelingen in vreemde valuta koersen raden wij u aan uw vreemde valuta positie en vreemde valuta koersen nauwlettend in de gaten te houden en indien nodig advies in te winnen.

Gebruikersinformatie
ICBC Pakket aanvragen
Bezoek onze webpagina ICBC Pakketten voor meer informatie.

Vreemde Valuta transacties binnen het Internet Bankieren
U kunt makkelijk via het Internet Bankieren vreemde valuta transactie(s) uitvoeren. De tarieven kunt u makkelijk vinden binnen ons Internet Bankieren. Let op dat het alleen mogelijk is om de vreemde valuta transactie(s) uit te voeren voor de  vastgestelde verwerkingstijden.

Binnenkomende betaling(en)
Het is mogelijk om gelden te ontvangen in USD, EURO en RMB. ICBC Amsterdam converteert niet automatisch uw binnenkomende betaling(en) naar  EURO.

Verwerkingstijden
Klik hier voor meer informatie over de verwerkingstijden.

Contactgegevens 

Voor meer informatie over onze producten kunt u tijdens kantooruren ons telefonisch bereiken op telefoonnummer +31(0)20-570 6666. of een email sturen naar banking@nl.icbc.com.cn.

ICBC Amsterdam verwacht u hiermee volledig en correct te hebben geinformeerd, maar stellen uw vragen, opmerkingen en suggesties op prijs.


【Close】