You Are Here: หน้าหลัก >ลูกค้าบุคคล >บัตรธนาคาร >โปรโมชั่น >โปรโมชั่นร่วมกับพาร์ทเนอร์
Chatrium Hotels and Residences: รับส่วนลดค่าห้องพัก เมื่อชำระผ่านบัตรเดบิต/บัตรเครดิตธนาคารไอซีบีซี (ไทย) (2 ม.ค. - 31 ต.ค. 2564)
 

เงื่อนไข:
 • ผู้ถือบัตรเดบิต/เครดิตธนาคารไอซีบีซีสามารถรับส่วนลดห้องพักที่โรงแรมในเครือ Chatrium Hotels and Residences เมื่อชำระค่าห้องพักผ่านบัตรเดบิต/เครดิตธนาคารไอซีบีซี ทั้งนี้ Chatrium Hotels and Residences จะเป็นผู้กำหนดส่วนลดสำหรับแต่ละโรงแรม ซึ่งจะแตกต่างกันกัน
 • ผู้ถือบัตรเดบิต/เครดิตธนาคารไอซีบีซีต้องทำการจองผ่านทางโทรศัพท์เบอร์ (+66) 0-2101-1234 หรือทางอีเมล reservations@chr.co.th
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถใช้ได้ที่โรงแรมในเครือ Chatrium Hotels and Residences ดังต่อไปนี้เท่านั้น
  - Chatrium Hotel Riverside Bangkok
  - Chatrium Golf Resort Soi Dao Chanthaburi
  - Chatrium Residence Sathon Bangkok
  - Emporium Suite by Chatrium
 • Chatrium Hotels and Residences ขอสงวนสิทธิ์ในการรับจองห้องพัก ขึ้นอยู่กับห้องพักที่ว่างในขณะนั้น
 • ส่วนลดจากรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่น ๆ หรือ loyalty program ของทางโรงแรมได้
 • ผู้ถือบัตรต้องทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเข้าพักและก่อนเข้าใช้บริการห้องอาหาร
 • สำหรับการจองแบบออนไลน์ ผู้ถือบัตรต้องกรอกรหัสส่วนลด “ICBC” ลงในเว็บไซต์ www.chatrium.com เมื่อทำการจอง
 • ราคาห้องพักและอาหารและเครื่องดื่มไม่รวมค่าบริการ 10% และภาษี 7%
 • ผู้ถือบัตรจะต้องทำการจองกับทางโรงแรมที่ต้องการเข้าพักหรือร้านอาหารของทางโรงแรมโดยตรง
 • ราคาพิเศษนี้สำหรับการจองในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขายเท่านั้น การจองที่จองไว้ก่อนหน้าระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้จะไม่ได้รับส่วนลดพิเศษ
 • Chatrium Hotels and Residences ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ของรายการส่งเสริมการขาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใด ๆ คำตัดสินของ Chatrium Hotels and Residences ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ICBC (Thai) Call Center 0-2629-5588
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ Chatrium Hotels and Residences กำหนด


(2021-01-04)
【Close】