You Are Here: หน้าหลัก >ลูกค้าบุคคล >บัตรธนาคาร >โปรโมชั่น >โปรโมชั่นร่วมกับพาร์ทเนอร์
Major Cineplex: ผู้ถือบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) ยูเนี่ยนเพย์ ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ได้ในราคาเพียง 108 บาท (วันนี้ - 30 พ.ย. 2564)
 

เงื่อนไข:
 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเดบิต/เครดิตยูเนี่ยนเพย์ ที่ออกโดยธนาคารไอซีบีซี (ไทย)
 • สามารถใช้สิทธิ์ได้เฉพาะที่นั่งปกติ ภาพยนตร์ระบบปกติ 2D โดยลูกค้าสามารถอัพเกรดที่นั่งเป็น Honeymoon seat/Privilege chair, Digital 3D ได้โดยชำระส่วนต่างเพิ่ม )ยกเว้น Atmos สาขาพารากอน ไม่สามารถอัพเกรดได้และใช้สิทธิ์ที่ Box Office เท่านั้น)
 • สำหรับบัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์ จำกัด 2,625 สิทธิ์ เดือน หรือต่อ31,500 สิทธิ์ตลอดรายการแบ่งเป็น เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และ อีจีวีโดย 1,925 สิทธิ์ต่อเดือน, พารากอน ซีนีเพล็กซ์ 700 สิทธิ์ต่อเดือน
 • สำหรับบัตรเดบิตยูเนี่ยนเพย์ จำกัด 1,125 สิทธิ์เดือน หรือต่อ 13,500 สิทธิ์ตลอดรายการ แบ่งเป็น เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และ อีจีวีโดย 825 สิทธิ์ต่อเดือน, พารากอน ซีนีเพล็กซ์ 300 สิทธิ์ต่อเดือน
 • โรงภาพยนตร์ที่เข้าร่วม : โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์, อีจีวี ทุกสาขา, พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์, หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์, อีสต์ วิลล์ ซีนีเพล็กซ์, ไดอาน่า ซีนีเพล็กซ์, เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์, อนุธยาซิตี้พาร์ค ซีนีเพล็กซ์, บลูพอร์ต ซีนีเพล็กซ์, โคราช ซีนีเพล็กซ์, ซีคอน ซีนีเพล็กซ์, พารากอน ซีนีเพล็กซ์, เมกา ซีนีเพล็กซ์, เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์, พรอมานาด ซีนีเพล็กซ์ และไอคอน ซีเนคอนิค ยกเว้นควอเทียร์ ซีเนอาร์ต
 • จำกัดสิทธิ์บัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์ 2 สิทธิ์ต่อบัตรต่อเดือน 1 สิทธิ์เท่ากับ 1 ที่นั่ง
 • จำกัดสิทธิ์บัตรเดบิตยูเนี่ยนเพย์ 2 สิทธิ์ต่อบัตรต่อเดือน 1 สิทธิ์เท่ากับ 1 ที่นั่ง
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ใดๆ ของรายการส่งเสริมการขายนี้โปรโมชันตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆ คำตัดสินของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ถือเป็นที่สุด
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กำหนด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โทร 0-2515 -5555 หรือเคาร์เตอร์ ณ สาขาที่ใช้บริการ


(2021-01-19)
【Close】