You Are Here: หน้าหลัก >ลูกค้าบุคคล >บัตรธนาคาร >โปรโมชั่น >โปรโมชั่นร่วมกับพาร์ทเนอร์
Modena by Fraser Bangkok: รับส่วนลดพิเศษสำหรับค่าห้องพัก เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) (วันนี้ - 30 เม.ย. 2564)
 

เงื่อนไข:
 • ผู้ถือบัตรเครดิตไอซีบีซีทุกประเภทบัตรที่ออกโดยธนาคารไอซีบีซีทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รับส่วนลดที่โรงแรม Modena by Fraser Bangkok Hotel Residences ดังต่อไปนี้ เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรธนาคารไอซีบีซี
  - ห้องพัก Superior 1,293.52 บาท(สุทธิ)/คืน
  - อาหารเช้าเพิ่ม 176.55 บาท(สุทธิ)/คน
 • ระยะเวลาในการจองตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 เม.ย 2564 และสามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 ธ.ค. 2564
 • ราคานี้ยังไม่รวมค่าบริการ 10% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ผู้ถือบัตรจะต้องทำการจองผ่านวิธีการดังต่อไปนี้
  - ผู้ถือบัตรต้องทำการจองผ่านลิงค์ https://bit.ly/2XgWp4B
  - ระบุรหัสส่วนลดของไอซีบีซี “P-ICBC” ในหัวข้อของการจอง
  - ชำระผ่านบัตรเดบิต/ บัตรเครดิตธนาคารไอซีบีซีทุกประเภทบัตรที่ออกโดยธนาคารไอซีบีซีทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
 • ทางโรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาห้องพักโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้าบริการของร้านค้า หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย โปรดติดต่อร้านค้าหรือผู้ให้บริการโดยตรง
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไข/สิทธิประโยชน์ใด ๆ ของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยธนาคารจะแจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใด ๆ คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด
 • เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ Modena by Fraser Bangkok Hotel Residences กำหนด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) Call Center เบอร์ 0-2629-5588 หรือติดต่อทางโรงแรม Modena by Fraser Bangkok Hotel Residences ได้ที่ 0-2033-0888


(2021-01-06)
【Close】