You Are Here: ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch >Klantenservice >Aankondiging
Algemene informatie over het nieuwe Luxemburgse depositogarantiestelsel
 

Geachte klant,

Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. Amsterdam Branch (ICBC Amsterdam) als onderdeel van Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A., een bank opgericht naar Luxemburgs recht, is lid van het depositogarantiestelsel beheerst door Luxemburgs recht.

Hierbij willen wij u informeren dat de inwerkingstreding van de Luxemburgse wet van 18 December 2015 inzake het faillissement van banken en bepaalde beleggingsondernemingen (een transpositie van de Richtlijn 2014/49/EU voor depositogarantiestelsels) veranderingen hebben gebracht in de opzet van het Luxemburgse depositogarantiestelsel.

Het “Fonds de garantie des dépôts Luxembourg” (FGDL) heeft de functies overgenomen welke in het verleden werden uitgevoerd door een vereniging zonder winstoogmerk, de “Association pour la Garantie des Dépôts, Luxembourg” (AGDL) .

In zijn algemeenheid, alle particuliere en zakelijke tegoeden bij ICBC Amsterdam vallen onder het FGDL. Uitzonderingen voor bepaalde tegoeden staan vermeld op de website www.fgdl.lu welke erop is gericht om u als rekeninghouder  te informeren.

Het document in het Download Center op deze website verschaft u alle relevante informatie waarvan u op de hoogte dient te zijn.

Schroom niet contact op te nemen met uw account manager indien u meer informatie wenst wat betreft uw  tegoeden.

Met vriendelijke groet,

ICBC Amserdam Branch


(2017-03-10)
【Close】