ลูกค้าบุคคล
บัตรธนาคาร
เงินฝาก
สินเชื่อ
โอนเงิน
สกุลเงินหยวน
อื่นๆ
 You Are Here: หน้าหลัก > ลูกค้าบุคคล > เงินฝาก > การเก็บค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีเงินฝาก
การเก็บค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีเงินฝาก
 

การเก็บค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีเงินฝาก

เรียน ท่านลูกค้าผู้ใช้บริการ

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ขอเรียนให้ท่านทราบว่า ธนาคารได้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเก็บค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี ทั้งบัญชี เงินฝากออมทรัพย์และบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังนี้

 ประเภทบัญชี  เงื่อนไขเดิม  เงื่อนไขใหม่
ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยต่อเดือน ต่ำกว่าที่กำหนด ค่าธรรมเนียมต่อเดือน บัญชีไม่เคลื่อนไหวติดต่อกันมากกว่า 12 เดือน และมียอดเงินคงเหลือเฉลี่ย ต่อเดือนต่ำกว่าที่กำหนด ค่าธรรมเนียมต่อเดือน

ออมทรัพย์ทั่วไป

1,000 บาท

100 บาท

1,000 บาท

50 บาท

ออมทรัพย์พิเศษ (Hi-Speed Savings) / ออมทรัพย์พิเศษ (Gold Savings)

5,000 บาท

100 บาท

5,000 บาท

50 บาท

กระแสรายวันทั่วไป

1,000 บาท

100 บาท

1,000 บาท

100 บาท

กระแสรายวันพิเศษ (Super Cheque)

5,000 บาท

100 บาท

5,000 บาท

100 บาท

บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ประเภทออมทรัพย์ ที่มีแหล่งเงินจากในประเทศ แบบไม่มีภาระผูกพัน
สกุล USD

USD 5,000

USD 10

USD 5,000

USD 10

สกุล EUR

EUR 5,000

EUR 10

EUR 5,000

EUR 10

สกุล GBP

GBP 5,000

GBP 10

GBP 5,000

GBP 10

สกุล JPY

JPY 1,000,000

JPY 1,500

JPY 1,000,000

JPY 1,500

สกุล SGD

SGD 10,000

SGD 20

SGD 10,000

SGD 20

สกุล HKD

HKD 25,000

HKD 100

HKD 25,000

HKD 100

สกุล NZD

NZD 10,000

NZD 20

NZD 10,000

NZD 20

สกุล AUD

AUD 10,000

AUD 20

AUD 10,000

AUD 20

สกุล CNY เฉพาะลูกค้าประเภทนิติบุคคล

CNY 50,000

CNY 100

CNY 50,000

CNY 100

กรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเก็บค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Call Center โทร. 0-2629-5588 หรือสาขาของธนาคารที่ท่านมีบัญชีอยู่


(2020-11-23)
【Close】