ลูกค้าบุคคล
บัตรธนาคาร
เงินฝาก
สินเชื่อ
โอนเงิน
สกุลเงินหยวน
อื่นๆ
 You Are Here: หน้าหลัก >ลูกค้าบุคคล >โอนเงิน >บริการโอนเงินภายในประเทศ
บริการโอนเงินภายในประเทศ
 
บริการโอนเงินภายในประเทศจากธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ให้ท่านรับหรือส่งเงินโอนได้อย่างสะดวกสบายทุกช่องทาง ทั้งการโอนเงินผ่านบริการไอซีบีซีอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง หรือทางเครื่องเอทีเอ็ม ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ให้ท่านทำธุรกรรมได้หลากหลาย โดยไม่ต้องไปติดต่อธนาคาร หรือโอนเงินที่ทุกเคาน์เตอร์สาขาธนาคาร

โอนเงินผ่านบริการไอซีบีซีอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง
A.โอนเงินระหว่างบัญชีธนาคารไอซีบีซี (ไทย)
ท่านสามารถทำรายการโอนเงินระหว่างบัญชีธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ของท่านเอง หรือโอนให้บุคคลอื่นได้อย่างปลอดภัย ทุกที่ทุกเวลาด้วยตัวท่านเอง

B.โอนเงินเข้าบัญชีต่างธนาคาร
ท่านสามารถเลือกโอนเงินให้ผู้รับที่มีบัญชีธนาคารอื่นได้ 3 แบบดังต่อไปนี้

1.โอนเงินแบบ ITMX Same Day ส่งรายการคำสั่งโอนเงินได้ตลอด 24 ชม.
• เหมาะสำหรับการโอนเงินที่ไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อรายการ (ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ยืนยันตัวตนที่ใช้งาน) ด้วยค่าธรรมเนียมต่ำ และไม่มีกำหนดวงเงินโอนต่อวันเมื่อใช้ USB-Shield
• ส่งคำสั่งโอนภายในเวลา 11.00 น. ในวันทำการ ผู้รับจะได้รับเงินภายในวันเดียวกัน
• ส่งคำสั่งโอนหลัง 11.00 น. ผู้รับจะได้รับเงินในวันทำการถัดไป
• สำหรับการตั้งวันโอนเงินล่วงหน้านั้น วันที่กำหนดให้ทำการโอนเงินจะต้องเป็นวันทำการธนาคาร โดยผู้รับเงินจะได้รับเงินภายในวันที่กำหนด

2.โอนเงินแบบ ITMX Next Day ส่งรายการคำสั่งโอนเงินได้ตลอด 24 ชม.
• เหมาะสำหรับการโอนเงินที่ไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อรายการ (ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ยืนยันตัวตนที่ใช้งาน) ด้วยค่าธรรมเนียมต่ำ และไม่มีกำหนดวงเงินโอนต่อวันเมื่อใช้ USB-Shield
• ส่งคำสั่งโอนภายในเวลา 11.00 น. ในวันทำการ ธนาคารจะหักเงินในวันที่ทำรายการ และผู้รับจะได้รับเงินในวันทำการถัดไป
• ส่งคำสั่งโอนหลัง 11.00 น. ในวันทำการ ธนาคารจะหักเงินในวันที่ทำรายการ และผู้รับจะได้รับเงินวันทำการที่ 2 หลังวันส่งคำสั่ง
• สำหรับการตั้งวันโอนเงินล่วงหน้านั้น วันที่กำหนดให้ทำการโอนเงินจะต้องเป็นวันทำการธนาคาร โดยผู้รับเงินจะได้รับเงินในวันทำการถัดไปของวันที่กำหนดไว้

3.โอนเงินแบบ BAHTNET โอนเงินรวดเร็วผ่านระบบออนไลน์
• เหมาะสำหรับการโอนเงินไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อรายการ (ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ยืนยันตัวตนที่ใช้งาน) หรือรายการที่ต้องการโอนเงินให้ผู้รับทันที ทั้งนี้ ไม่มีกำหนดวงเงินโอนต่อวันเมื่อใช้ USB-Shield
• สามารถส่งคำสั่งโอนเงินได้ระหว่างเวลา 8.00 น. - 14.30 น.ในวันทำการเท่านั้น และผู้รับจะได้รับเงินทันทีในวันที่ทำรายการโอน

4.โอนเงินแบบผู้รับเงินได้รับเงินทันที
• เหมาะสำหรับการโอนเงินไปยังบัญชีต่างธนาคาร โดยที่ผู้รับเงินจะได้รับเงินทันที
• จำกัดจำนวนเงินโอนสูงสุด 200,000 บาท ต่อรายการ
• ส่งคำสั่งโอนได้ตลอด 24 ชั่วโมง

C.โอนเงินผ่านช่องทางพร้อมเพย์

ท่านสามารถทำรายการโอนเงินให้บัญชีพร้อมเพย์ได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยตัวท่านเอง

ตารางแสดงวงเงินรายการโอนประเภทต่างๆ ทางบริการไอซีบีซีอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง

ประเภทรายการ

วงเงินต่อรายการ

วงเงินต่อวัน

Code Card

Electronic Coder

USB-Shield

Code Card

Electronic Coder

USB-Shield

โอนเงินระหว่างบัญชีตนเองที่ลงทะเบียนไว้

ไม่กำหนดวงเงิน

โอนไปยังบัญชีบุคคลอื่นภายในธนาคารไอซีบีซี (ไทย) 200,000 บาท 2,000,000 บาท 5,000,000 บาท 200,000 บาท 10,000,000 บาท 10,000,000 บาท
โอนไปต่างธนาคารแบบ Same Day และ Next Day 200,000 บาท 2,000,000 บาท 2,000,000 บาท 200,000 บาท 10,000,000 บาท 10,000,000 บาท
โอนไปต่างธนาคารแบบ BAHTNET  200,000 บาท 2,000,000 บาท  5,000,000 บาท  200,000 บาท  10,000,000 บาท  10,000,000 บาท 
โอนเงินผ่านช่องทางพร้อมเพย์ 200,000 บาท 200,000 บาท 200,000 บาท 200,000 บาท 10,000,000 บาท  10,000,000 บาท 

โอนเงินทางเครื่องเอทีเอ็ม
A.โอนเงินระหว่างบัญชีธนาคารไอซีบีซี (ไทย)
ท่านสามารถโอนเงินได้อย่างคล่องตัวระหว่างบัญชีธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ของท่านเอง หรือโอนให้บุคคลอื่นที่ทุกเครื่องเอทีเอ็มของธนาคารไอซีบีซี (ไทย) โดยไม่จำกัดจำนวนเงินในการโอน

B.โอนเงินเข้าบัญชีต่างธนาคาร
โอนเงินให้ผู้รับเงินที่มีบัญชีต่างธนาคารได้อย่างสะดวกและรวดเร็วที่เครื่องเอทีเอ็มธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ผู้รับสามารถเบิกหรือถอนเงินสดได้ทันที
• จำกัดจำนวนเงินโอนสูงสุด 50,000 บาท ต่อรายการ
• จำนวนเงินโอนสูงสุดต่อวัน กำหนดตามประเภทของบัตรแต่ละใบ

โอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
A.โอนเงินระหว่างบัญชีธนาคารไอซีบีซี (ไทย)
โอนเงินระหว่างบัญชีธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ของท่านเอง หรือโอนให้บุคคลอื่นได้ง่ายๆ ที่ทุกเคาน์เตอร์สาขาธนาคารไอซีบีซี (ไทย)

B.โอนเงินเข้าบัญชีต่างธนาคาร
โอนเงินให้ผู้รับที่มีบัญชีธนาคารใดก็ได้ทั่วประเทศ ผ่านระบบ BAHTNET ที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย
• ผู้รับจะได้รับเงินทันทีภายในวันที่ทำรายการโอน หากทำรายการโอนระหว่างเวลา 8.00 น. - 13.00 น.
• สำหรับรายการโอนที่ทำหลังเวลา 13.00 น. ผู้รับเงินจะได้รับเงินในวันทำการถัดไป
สมัครใช้บริการวันนี้!
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร ICBC (Thai) Call Center 0 2629 5588 หรือติดต่อขอใช้บริการได้ที่ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของธนาคาร

หมายเหตุ
• ข้อมูลข้างต้นใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการบริการและเงื่อนไขต่างๆ
• โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศ ข้อบังคับ และอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคารที่เว็บไซต์ และสาขาของธนาคารทั่วประเทศ
• ในกรณีมีข้อโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด


【Close】