ลูกค้าบุคคล
บัตรธนาคาร
เงินฝาก
สินเชื่อ
โอนเงิน
สกุลเงินหยวน
อื่นๆ
 You Are Here: หน้าหลัก >ลูกค้าบุคคล >บัตรธนาคาร >บัตรเครดิต >บัตรเครดิต ICBC – F.T.I.
บัตรเครดิต ICBC – F.T.I.
 

   

บัตรเครดิต ICBC – F.T.I.
บัตรเครดิต ICBC – F.T.I. เป็นบัตรร่วมที่ธนาคารร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ออกบัตรภายใต้แบรนด์ UnionPay สำหรับสมาชิกและพนักงานของสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเท่านั้น (Invitation only) ให้บริการหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น เพื่อการใช้จ่าย การโอนเงิน รวมไปถึงการฝาก และการถอนเงินสด บัตรเครดิตของธนาคารได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง สามารถใช้บัตรได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

คุณสมบัติและสิทธิประโยชน์
• บัตรเครดิต ICBC – F.T.I. เป็นบัตรเครดิตสองสกุลเงิน บัตรเดียวที่สามารถใช้ทำธุรกรรมได้ทั้งเงินบาทและเงินหยวนสำหรับรายการที่เกิดขึ้นในประเทศจีน จะเรียกเก็บเงินเป็นเงินหยวนเพื่อลดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
• ให้คุณใช้จ่ายคล่องตัวด้วยระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยสูงสุดนาน 56 วัน เพื่อให้การใช้จ่ายของท่านไม่สะดุด ใช้จ่ายคล่องตัวด้วยวงเงินหมุนเวียนภายในบัตรและไม่กระทบกับวงเงินสินเชื่ออื่นๆ อีกทั้งคล่องตัวในการบริหารการใช้จ่ายภายใต้วงเงินที่กำหนด
• บัตรเดียวที่ให้สิทธิพิเศษชั้นนำของโลก ด้วยสิทธิพิเศษและบริการที่เหนือระดับเป็นมาตรฐานเดียวกันกับบริการของกลุ่มธนาคารไอซีบีซี ท่านจึงมั่นใจได้กับสิทธิประโยชน์มากมายที่ท่านจะได้รับจากร้านค้าและบริการต่างๆ ทั่วโลกตามประเภทของบัตร 
• สิทธิ์ในการใช้บริการห้องรับรองในสนามบินมากกว่า 1,000 แห่ง เฉพาะบัตรแพลทินัมเท่านั้น

• สิทธิพิเศษจากร้านค้ารับบัตร UnionPay ทั่วโลก: อาทิ ส่วนลดโรงแรม ดิวตี้ฟรี ร้านอาหาร ฯลฯ

สิทธิพิเศษเฉพาะบัตรเครดิต ICBC – F.T.I.

สำหรับผู้สมัครบัตรหลัก
• ผู้สมัครบัตรหลักต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป
• รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน 15,000 บาท

• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

• เอกสารแสดงรายได้

สำหรับผู้สมัครบัตรเสริม
• ผู้สมัครบัตรเสริมต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไป
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

หมายเหตุ
• ข้อมูลนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการบริการและเงื่อนไขต่างๆ
• โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศ ข้อบังคับ และอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคารที่เว็บไซต์และสาขาของธนาคารทั่วประเทศ


(2021-02-04)
【Close】