ลูกค้าบุคคล
บัตรธนาคาร
เงินฝาก
สินเชื่อ
โอนเงิน
สกุลเงินหยวน
อื่นๆ
 You Are Here: หน้าหลัก >ลูกค้าบุคคล >บัตรธนาคาร >บัตรเครดิต >สิทธิพิเศษบัตรกำนัล Miracle Lounge
สิทธิพิเศษบัตรกำนัล Miracle Lounge
 

เรียน ผู้ถือบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย)

        ทางธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ขอขอบพระคุณที่ท่านไว้วางใจใช้บริการบัตรเครดิตของธนาคารฯ ทางธนาคารฯ ขอเรียน แจ้งสิทธิพิเศษการรับสิทธิ์การเข้าใช้บริการห้องรับรองมิราเคิล เลาจน์ (Miracle Lounge) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ และ/หรือ สนามบินดอนเมือง ทั้งอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ และ/หรือระหว่างประเทศ สำหรับผู้ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ของธนาคารฯ ดังนี้ 
        ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2566 สำหรับท่านที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) วีซ่า แพลตินัม, บัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) โกลบอลทราเวล แพลตินัม, บัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) ยูเนี่ยนเพย์ แพลตินัม, บัตรเครดิต ICBC – F.T.I. ยูเนี่ยนเพย์ แพลตินัม และบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) Horoscope UnionPay Platinum ครบทุก 80,000 บาท ทางธนาคารฯ จะจัดส่งบัตรกำนัลการใช้บริการห้องรับรองมิราเคิล เลาจน์ (Miracle Lounge) จำนวน 1 ใบ / หมายเลขสมาชิก (จำกัดสูงสุด 6 ใบ / หมายเลขสมาชิก / ปีปฎิทิน) ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ในใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตของท่าน ภายใน 60 วันหลังจากที่ ท่านมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบตามเงื่อนไข โดยทางธนาคารจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิตฯ ทั้งบัตรหลัก และบัตรเสริมทุกใบรวมกัน 
        ทั้งนี้ ยอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) ไม่รวมการใช้จ่าย ดังนี้ ยอดกดเงินสดล่วงหน้า ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมทุกประเภท รายการโอนเงินเข้าบัญชี และยอดซื้อกองทุน LTF/RMF ทุกประเภท ตามเงื่อนไขและข้อกำหนด ของธนาคาร 
        โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลการใช้บริการห้องรับรองมิราเคิล เลาจน์ (Miracle Lounge) ตาม ที่ระบุอยู่ในหนังสือฉบับนี้ก่อนใช้บริการ 
        นอกเหนือจากนี้ท่านจะยังได้รับสิทธิ์บริการผู้ช่วยส่วนบุคคลตลอด 24 ชั่วโมงทั้งภายในและต่างประเทศ (Concierge services) ดังต่อไปนี้
- บริการให้ข้อมูลและจองสนามกอล์ฟ
- บริการให้ข้อมูลและจองรถเช่า รถลีมูซีน
- บริการให้ข้อมูลและจองโรงแรม
- บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับด้านบันเทิงและสำรองที่นั่ง
- บริการจัดส่งของขวัญและดอกไม้
- บริการให้ข้อมูลร้านอาหารและสำรองที่นั่ง
- บริการให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
- บริการให้ข้อมูลและจองตั๋วเครื่องบิน 
 
         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการผู้ช่วยส่วนบุคคลตลอด 24 ชั่วโมง กรุณาติดต่อ 0 2205 7868. 
        ทางธนาคารฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับความพึงพอใจในการใช้บริการและสิทธิพิเศษของบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ICBC (Thai) Call Center 0 2629 5588 ในเวลาทำการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลการใช้บริการห้องรับรองมิราเคิล เลาจน์ (Miracle Lounge):
 • สงวนสิทธิ์การใช้บริการห้องรับรองสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) วีซ่า แพลตินัม, บัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) โกลบอลทราเวล แพลตินัม, บัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) ยูเนี่ยนเพย์ แพลตินัม, บัตรเครดิต ICBC – F.T.I. ยูเนี่ยนเพย์ แพลตินัม และบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) Horoscope UnionPay Platinum
 • บัตรกำนัลนี้สามารถใช้เพื่อเข้าใช้บริการห้อง รับรองมิราเคิล เลาจน์ (Miracle Lounge) ณ สนามบิน สุวรรณภูมิ และ/หรือสนามบินดอนเมือง ทั้งอาคารผู้โดยสารภายใน ประเทศ และ/หรือระหว่างประเทศ
 • โปรดแสดงบัตรกำนัลการใช้บริการห้องรับรองมิราเคิล เลาจน์ (Miracle Lounge) พร้อมบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) และบัตรโดยสารเที่ยวบินแก่เจ้าหน้าที่ โดยชื่อบนหน้าบัตรเครดิตและบัตรโดยสารเที่ยวบิน จะต้องเป็นชื่อเดียวกัน
 • บัตรกำนัล 1 ใบ สามารถใช้ได้ 1 ท่าน โดยสามารถใช้บริการได้ครั้งละ 2 ชั่วโมง เท่านั้น หากท่าน ใช้บริการเกินกว่าเวลาที่กำหนด จะต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติมตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • ผู้ติดตามสามารถใช้บริการห้องรับรอง มิราเคิล เลาจน์ (Miracle Lounge) โดยเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้วยตนเอง ราคาขึ้นอยู่กับแต่ละท่าอากาศยานที่ท่านเข้าใช้บริการ นอกเหนือจากนี้ข้อกำหนดการเข้าใช้บริการอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถตรวจสอบราคาและเงื่อนไขก่อนเข้าใช้บริการ ณ เคาร์เตอร์ของ Louis’ Tavern CIP Lounges
 • บัตรกำนัลนี้ไม่สามารถทำการโอนหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ ในกรณีที่ บัตรกำนัลสูญหาย / เสียหาย จะไม่สามารถออกบัตรกำนัลทดแทนได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไข /สิทธิประโยชน์ใด ๆ ของรายการส่งเสริมการขายโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งอันเกี่ยวเนื่อง กับสิทธิพิเศษนี้ คำตัดสินของธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • บัตรกำนัลนี้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2566

 • (2023-01-03)
  【Close】