ลูกค้านิติบุคคล
เงินฝาก
สินเชื่อ
โอนเงิน
สกุลเงินหยวน
จัดการทางการเงิน
ธุรกิจต่างประเทศ
ทรัพย์สินพร้อมขาย
 You Are Here: หน้าหลัก >ลูกค้านิติบุคคล >ธุรกิจต่างประเทศ >เล็ตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อการนำเข้า
เล็ตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อการนำเข้า
 

สะดวก ราบรื่น เพิ่มความเชื่อมั่นแก่คู่ค้า

สำหรับผู้นำเข้าที่ต้องการเปิด L/C เพื่อชำระเงินแก่ผู้ส่งออก ธนาคารจะทำการเปิด L/C แก่ผู้ส่งออกตามใบคำขอของท่าน และเมื่อได้รับเอกสารทางการค้าที่ถูกต้องและครบถ้วนจากธนาคารผู้ส่งออกแล้ว ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จะดำเนินการรับรองการชำระเงิน (หรือชำระเงิน) ไปยังธนาคารผู้ส่งออก

คุณสมบัติและสิทธิประโยชน์
• รวดเร็วด้วยช่องทางส่งมอบ L/C แก่ผู้ส่งออกที่มีประสิทธิภาพ ผ่านเครือข่ายของกลุ่มธนาคารไอซีบีซีทั่วโลก
• ด้วยความน่าเชื่อถือของไอซีบีซีซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ช่วยให้ธุรกิจราบรื่น เพิ่มความสะดวกแก่คู่ค้าเมื่อใช้ L / C ของธนาคาร
• เลือกประเภทของ L/C ได้ตามที่ต้องการ ดังนี
-L/C ที่สามารถโอนได้
-L/C ฉบับที่สองที่มี L/C ฉบับแรกรองรับการเปิด
-L/C ที่มีการชำระเงินทันที
-L/C ที่มีการชำระเงินตามเวลาที่กำหนด
-L/C ที่กำหนดให้ผู้ขายสินค้านำตั๋วเงินพร้อมเอกสารประกอบไปขึ้นเงินกับธนาคาร
-L/C ที่มีการกำหนดเวลาในการชำระเงิน
• ครอบคลุมทั้งบริการการชำระเงินตาม L/C แทน (สินเชื่อทรัสต์รีซีท) การสลักหลังใบตราส่ง การสลักหลังใบสั่งปล่อยสินค้า และบริการออกหนังสือค้ำประกันการรับสินค้า

เงื่อนไขการใช้บริการ

• บริษัทของท่านต้องได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร
• บริษัทของท่านอาจได้รับการร้องขอให้ชำระเงินประกันบนส่วนต่างระหว่างจำนวนเงินตาม L/C กับเงินประกัน

สมัครวันนี้ !

เพียงติดต่อสาขาที่คุณสะดวกหรือติดต่อ ICBC (Thai) Call Center เพื่อรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของธนาคาร

หมายเหตุ
• ข้อมูลนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการบริการและเงื่อนไขต่างๆ
• โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศ ข้อบังคับ และอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคารที่เว็บไซต์และสาขาของธนาคารทั่วประเทศ


【Close】