เกี่ยวกับเรา
แนะนำ
ผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้น
กิจกรรมเพื่อสังคม
รายงานทางการเงิน
ต่อต้านการคอร์รัปชั่น
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน
ประกาศ
ติดต่อเรา
 You Are Here: หน้าหลัก >เกี่ยวกับเรา >แนะนำ >แนะนำองค์กร

แนะนำองค์กร

 

    ธนาคารจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2512 ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2516 ต่อมาปี 2521 ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้จัดตั้งและเปิดดำเนินการธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2548 

    21 เมษายน 2553 ธนาคารอินดัสเตรียล แอนด์ คอมเมอร์เชียล แบงก์ ออฟ ไชนา ลิมิเต็ด (Industrial and Commercial Bank of China Limited หรือ “ICBC”) ซึ่งเป็นธนาคารที่มีมูลค่าตลาดรวมใหญ่ที่สุดในโลกได้เข้าถือหุ้นร้อยละ 97.24 ของจำหน่ายหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จากการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคาร และได้เปลี่ยนชื่อจาก ธนาคารสินเอเซีย จำกัด (มหาชน) เป็น ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) และได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ICBC นับแต่นั้นมา ธนาคารได้เพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2554 ปัจจุบัน ICBC ถือหุ้นในธนาคารร้อยละ 97.86 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร 

    ธนาคารมีเป้าหมายที่จะเป็นธนาคารชั้นนำของไทยในการให้บริการทางการเงินระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างประเทศไทยและจีน การที่ธนาคารเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ICBCจะทำให้ลูกค้าของธนาคารสามารถเข้าถึงการให้บริการผ่านเครือข่ายของกลุ่ม ICBC ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศจีน รวมทั้ง มีเครือข่ายในต่างประเทศที่ครอบคลุมทั่วโลก โดย ณ เดือนมิถุนายนปี 2563 กลุ่ม ICBC มีสาขา และจุดให้บริการในประเทศจีนทั้งสิ้น 16,604 แห่ง และมีสำนักงานสาขาในต่างประเทศจำนวน 425 แห่งครอบคลุม 49 ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ ICBC ยังมีธนาคารตัวแทนต่างประเทศ (Correspondent Banks) จำนวน 1,442 แห่งใน 143 ประเทศทั่วโลกอีกด้วย 

    ปัจจุบันธนาคารมีบริษัทย่อย 3 แห่ง คือ บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี(ไทย) จำกัด ซึ่งธนาคารถือหุ้นร้อยละ 99.99 ให้บริการธุรกิจเช่าซื้อและให้เช่าแบบลีสซิ่ง Sky High Li Leasing Designated Activity Company Limited และ บริษัท ไอซีบีซี (ไทย) อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด และมีบริษัทร่วมหนึ่งแห่ง คือ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ธนาคารถือหุ้นร้อยละ 10.00 ให้บริการด้านธุรกิจหลักทรัพย์ 

    ในปี 2563 ธนาคารได้ดำเนินกิจการในประเทศไทยมาครบ 10 ปี ถือเป็นความสำเร็จขั้นหนึ่ง ธนาคารมีการพัฒนาด้านการออกผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้ายิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารได้เริ่มให้บริการธุรกิจรายย่อย อาทิ บัตรเครดิต บัตรเดบิต อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง โมบายแบงก์กิ้ง บริการโอนเงินหยวนไปจีนภายใน 1 วัน เป็นต้น ณ ปัจจุบันธนาคารมีสาขาจำนวนทั้งสิ้น 21 สาขา 

    นอกจากนี้ ธนาคารมีความภูมิใจที่ได้รับการเป็นธนาคารชำระดุลเงินหยวนในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2558 และได้รับการจัดอันดับเครดิตจากฟิทช์ เรทติ้งส์ ที่ ‘AAA(tha)’ สำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว และ ‘F1+(tha)’ สำหรับเครดิตภายในประเทศระยะสั้น แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพเป็นปีที่เก้าติดต่อกัน แสดงถึงสถานะทางการเงินอันมั่นคงของธนาคาร

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)


(2021-04-19)
【Close】