You Are Here: หน้าหลัก >เกี่ยวกับเรา >กิจกรรมเพื่อสังคม
ไอซีบีซี (ไทย) ร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการแก้ไขโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 
            วันที่ 14 เมษายน 2563 ดร.จื้อกัง หลี่ ประธานกรรมการ เป็นผู้แทนธนาคาร ร่วมกับสมาคมธนาคารไทย ในการมอบเงินบริจาคจำนวน 50 ล้านบาท กับพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการแก้ไขโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเงินบริจาคดังกล่าวจะมอบให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลราชวิถี สถาบันบำราศนราดูร และสภากาชาดไทย ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

 


(2020-06-08)
【Close】