Home > About Us > Academic Research Exchange > China Urban Financial Society > Introduction
Introduction
 

China Urban Financial Society is a nationwide academic group (Association Corporation) dedicated to the research of urban finance. The Society was formed in January 18, 1993 by ICBC under the approval of related governmental department.

China Urban Financial Society provides academic and intellectual leadership in China economic and financial sectors. Formed by the first class experts in the field, the Society is now acknowledged as the most prestigious group both in the financial and academic world.
Finance Forum, published by the China Urban Financial Society, is considered by the government department and authoritative organization as a core periodical in the academic sector.
China Urban Financial Society has maintained good relationship with the financial institutions and academic research units both in China and overseas. China Urban Financial Society is interested to work with all sectors in developing financial theories and promoting financial growth.

The China Urban Financial Society Secretariat handles the daily affairs of the Society.
Office Address: 96, Taipingqiao Av.,
              Xicheng District, Beijing
Postcode: 100032
Tel: (8610) 81013579
Fax: (8610) 81013544

China Urban Financial Society - Fifth Executive Council

Consultants (6, in surname stroke order)
Wang Luolin, Liu Tinghuan, Liu Hongru, Lu Baifu, Zhang Xiao, Zhang Zhuoyuan
Honorary Presidents (6, in surname stroke order)
Wang Zhaoxing, Chen Wenhui, Wu Xiaoling, Yi Gang, Lou Jiwei, Li Xiaohong

President:Jiang Jianqing

Executive Vice President:Yang Kaisheng

Vice Presidents (7, in surname stroke order)
Wang Guangqian, Liu Zunyi, Chen Yulu, Li Jiange, Li Xiaopeng, Zhao Lin

Secretary-General:Zhan Xiangyang

Executive Members (86, in surname stroke order)
Ma Junlu, Wang Yiming, Wang Guangqian, Wang Yongli, Wang Zhaoxing, Wang LIli, Wang Xiquan, Wang Guogang, Wang Luolin, Wang Zhenjun, Guan Wen, Liu Ya, Liu Zigang, Liu Lixian, Liu Tinghuan, Liu Zhigang, Liu Hongru, Liu Xiliang, Liu Zunyi, Xing Tiancai, Xu Shaoqiang, Zhu Mengnan, Chen Wenhui, Chen Yulu, Chen Aiping, Chen Xiaoyan, Gu Shu,  Li Yang, Li Yong, Li Weiping, Li Jiange, Li Xiaoxi, Li Xiaopeng, Li Daokui, Lu Baifu, Shen Liqiang, Shen Rujun, Shen Rong qin, Song Fengming, Wang Yang, Wu Jun, Wu Xiaoqiu, Wu Xiaoling, Yang Kaisheng, Lin Xiaoxuan, Luo Xi, Yi Gang, Yi Huiman, Zhang Xiao, Zhang Wei, Zhang Liqing, Zhang Hongli, Zhang Yuyan, Zhang Zhuoyuan, Zhang Xiaohui, Zhang Jianhua, Zheng Hui, Shan Jianbao, Zhou Yueqiu, He Liping, Hu Hao, Hu Zheyi, Jiang Jianqing, ,  Shi Gang, Zhao Lin, Gao Zhixin, Gao Peiyong, Jia Kang, Mo Fumin, Xu Xinzhong, Cao Tong, Cao Fengqi, Huang Xian, Huang Jixian, Huang Jinlao, Liang Yutang, Xie Taifeng, Lou Jiwei, Zhan Xiangyang, Pei Changhong, Fan Zhigang, Li Xiaohong, Pan Gongsheng, Wei Guoxiong

Vice Secretary-General Fan Zhigang, Zhao Zhiyong
Members: (297, in surname stroke order)
Ma Xiangjun, Ma Junlu, Ma Hongbo, Ma Mengqi, Niu Gang, Niu Xiaoying, Wang Gang, Wang Li, Wang Qian,Wang Yiming, Wang Guangqian, Wang Xiaoping, Wang Zhongyin, Wang Yinping, Wang Yungui, Wang Hanjin, Wang Longhua, Wang Shijie, Wang Yongli, Wang Zhibin, Wang Bairong, Wang Quhua, Wang Zhaoxing Wang Lili, Wang Liya, Wang Xiquan, Wang Xiushan, Wang Guogang, Wang Jianhong, Wang Jianguo, Wang Baolin, Wang Luolin, Wang Zhenjun, Wang Chixi, Wang Xiaoguo, Bai Tao, Cong Lin, Feng Xiaokai, Long Chao, Lu Bin, Shi Lijun, Shi Qixian, Tian Zhiping, Tian Fenglin, Bi Mingqiang, Bi Xiaohong, Cheng Shandong, Guan Wen, Hua Yaogang, Jiang Tao, Liu Ya, Liu Gang, Liu Jian, Liu Jin, Liu Biao, Liu Chao, Liu Weixing, Liu Zigang, Liu Lixian, Liu Tinghuan, Liu Zhigang, Liu Hongru, Liu Xiliang, Liu Ruixia, Liu Zunyi, Qiao Jinsheng, Quan Tongyou, Sun Xiang, Sun Zhongfeng, Sun Chiping, Sun Jianyong, Sun Rongyu, Xing Tiancai, Xu Jie, Xu Hai, Xu Yan, Xu Shaoqiang, Xu Jinlei, Xu Guibei, Zhu Changfa, Zhu Lifei, Zhu Xuezhi, Zhu Mengnan, Zhu Chunhua, Zhu Xiaoping, Chen Fei, Chen Ping, Chen Gang, Chen Zhong, Chen Wenhui, Chen Zhibiao, Chen Yulu, Chen Aiping, Chen Xiaoyan, Chen Daobin, Chen Huanxiang, Chen Xinyue, Chen Yaogang, He Kaibiao, He Maorong, Gu Shu, Li Yang, Li Yong, Li Chang, Li Hui, Li Weiping, Li Huanmin, Li Mingyin, Li Zhiying, Li Mingtian, Li Chunman, Li Jiange, Li Xiaoxi, Li Xiaopeng, Li Daokui, Lu Baifu, Shen Liqiang, Shen Rujun, Shen Rongqin, Shen Xiaodong, Song Ning, Song Shiqing, Song Chunge, Song Fengming, Song Xianzhong, Su Wenli, Wang Yang, Wang Guodong, Wang Xiaofang, Wu Jun, Wu Yun, Wu Bin, Wu Ningfeng, Wu Pingsheng, Wu Hongbo, Wu Jianjun, Wu Jianming, Wu Xiaoling, Wu Xiaoqiu, Wu Xiangjiang, Xiao Zhou, Xiao Xiaohe, Xiao Yuqiang, Ying Junhui, Yang Youzhen, Yang Kaisheng, Yang Suchang, Yang Xiaodong, Zou Jiang, Zou Guorong, Guan Xueqing, Lin Jin, Lin Ming, Lin Qian, Lin Xiaoxuan, Luo Jian, Luo Xi, Luo Yongyue, Meng Fanjun, Shang Jun, Suo Xiangdong, Yi Gang, Yi Huiman, Yue Wei, Yue Wanguo, Zhang Xiao, Zhang Wei, Zhang Jun, Zhang Qi, Zhang Liqing, Zhang Zhenghua, Zhang Hongli, Zhang Weiwu, Zhang Xingdong, Zhang Yuyan, Zhang Zhuoyuan, Zhang Keli, Zhang Chunlei, Zhang Junguo, Zhang Xinghong, Zhang Shusheng, Zhang Shuzhong, Zhang Hailin, Zhang Xiaodong, Zhang Xiaoxin, Zhang Xiaohui, Zhang Jianhua, Zhang Jiahong, Zhang Haohan, Zheng Hui, Zheng Weidong, Zheng Zhiguang, Zheng Fuming, Shan Jianbao, Zhou Yueqiu, Zhou Yongde, Zhou Zhifang, Zhou Zhifen, Zhou Dejun, Hao Bin, He Liping, Hou Benqi, Hu Liang, Hu Hao, Hu Ye, Hu Weiyi, Hu Zheyi, Hong Weigang, Jiang Yuezhong, Jiang Xuzhao, Jiang Zaiyong, Jiang Jianqing, Jiang Xiaofang, Liu Hongbin, Ni Baixiang, Shi Gang, Chi Jian, Xiang Cheng, Yao Yuping, Zhao Lin, Zhao Yue, Zhao Yongkang, Zhao Zhiyong, Zhao Guicai, Zhao Lianmeng, Zhao Xiangyu, Chai Haisheng, Gao Ming, Gao Shijun, Gao Zhixin, Gao Anxiang, Gao Peiyong, Guo Shoucheng, Guo Tehua, Guo Xinfa, Jia Kang, Li Ningan, Luan Jiansheng, Mo Fumin, Qian Yi, Xi Deying, Suo Xuquan, Xu Li, Xu Keen, Xu Xinzhong, Xu Xiaolan, Yin Hong, Yuan Bin, Yuan Ping, Chang Zhenwang, Cao Tong, Cao Xi, Cao Fengqi, Cui Liang, Cui Yong, Cui Zhongyu, Cui Jiqian, Huang li, Huang Xian, Huang Libo, Huang Zaihong, Huang Jixian, Huang Jinlao, Huang Mingxiang, Huang Jianfeng, Huang Xiqin, Liang Yutang, Liang Yanguo, Cheng Qing, Cheng Biding, Dong Xiansong, Dong Jisong, Tong Pin, Fu Andong, Han Ruixiang, Hui Ping, Jiang Yulin, Peng Zhengjiang, Wen Xinxiang, Xie Taifeng, Ge Xiang, Jin Xiaopeng, Lou Jiwei, Pu Yongjian, Zhan Youxing, Zhan Xiangyang, Cai Wen, Cai Dong, Pei Changhong, Fan Zhigang, Li Xiaohong, Pan Gongsheng, Pan Fuchang, Yan Ling, Dai Chunlin, Ju Yanqiang, Wei Guoxiong

China Urban Financial Society - Fifth Academic Committee

Academic Consultants: (2, in surname stroke order)
Liu Zunyi, Zhang Zhuoyuan

Chairman of Committee:Li Xiaopeng

Vice-chairmen of Committee:(4, in surname stroke order)

Wang Guangqian, Chen Yulu, Li Yang, Zhan Xiangyang

Members: (36, in surname stroke order)
Wang Yiming, Wang Guangqian, Wang Guogang, Liu Ya, Liu Biao, Liu Zunyi, Chen Yulu, Chen Daobin, Gu Shu, Li Yang, Li Yong, Li Xiaoxi, Li Xiaopeng, Li Daokui, Shen Rujun, Song Fengming, Wu Jun, Wu Xiaoqiu, Zhang Wei, Zhang Liqing, Zhang Yuyan, Zhang Zhuoyuan, Zhang Jianhua, Zhou Yueqiu, He Liping, Hu Hao, Gao Peiyong, Jia Kang, Mo Fumin, Xu Xinzhong, Cao Fengqi, Xie Taifeng, Zhan Xiangyang, Pei Changhong, Fan Zhigang, Wei Guoxiong

Close